Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

In 1979 werd het gewestplan Turnhout vastgesteld. Het gewestplan regelde de bestemming van gronden in Turnhout en omgeving. Dit plan is nog grotendeels van toepassing.

Het gewestplan werd gedetailleerd door bijzondere plannen van aanleg (BPA). Sinds de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan worden er geen BPA's meer opgemaakt maar ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). RUP's geven uitvoering aan het structuurplan.
 
In een RUP worden bestemmingen en procedures vastgelegd die voor grondeigenaars en gebruikers belangrijk kunnen zijn. RUP's hebben een verordenende kracht. Er wordt vastgelegd waar een pijpleiding juist komt liggen, welke gebouwen nog kunnen in een bepaald openruimtegebied, waar een bedrijvenzone concreet komt, welke woonzone bijgemaakt wordt ... Soms kan een RUP ook een bouwverbod inhouden. Waar een RUP van kracht is, bestaat het gewestplan of BPA niet meer.

RUP's in opmaak

RUP's

BPA's

Parklaan Oost Sportcomplex Eilanders
  Proost - Van Gorp FRAC Recreatief Parkgebied
  Mastermeubel FRAC LO
  Maréchal Leemshoeve
  Waterheide Industriezone V Haegbeemden
  Broekzijde Nieuwstad deel 1
  Omgeving Nieuwe Kaai  
  Watertappingstraat  
  Kleinhandelszone N140  
  Kapelhoek  
  Galgebeek  

 


RUP's in opmaak


RUP's


BPA's