Riool ontstoppen

Rioolkolken (straatkolken) zijn de putjes in de goten aan de openbare weg. Ze dienen voor de opvang van het hemelwater.

Ze worden twee keer per jaar gereinigd. Als je merkt dat een straatkolk verstopt is, meld je dat via mail bij de dienst Wegen & Riolen. De verstopping wordt dan zo snel mogelijk verholpen.

Wanneer de rioolleidingen op je privéterrein verstopt zijn, moet je een privéfirma contacteren. Als daarna blijkt dat er nog een verstopping op het openbaar domein is, laat je dit weten aan de dienst Wegen & Riolen.

Procedure

Om de verstopping van een straatkolk te melden, neem je best contact op met de dienst Wegen & Riolen.

Voor het ontstoppen van een leiding op openbaar domein maak je een afspraak en betaal je een voorschot. Je kan gebruik maken van het aanvraagformulier.

Terug naar boven

Bedrag

  • Voor het ontstoppen van een rioolleiding betaal je 169 euro (inclusief BTW) voor een ontstopping vanaf de rooilijn tot aan het straatriool.
  • De retributie voor het uitvoeren van een camera-inspectie van huisaansluiting zonder opname van de beelden bedraagt 150 euro (inclusief BTW).
  • De retributie is betaalbaar binnen de dertig dagen na toezending van de factuur.
  • Als de verstopping het gevolg is van een defect in de leiding onder het openbaar domein, is er geen retributie verschuldigd.

 

Terug naar boven

Regelgeving

Retributie op het leggen van een rioolaftakking, ontstoppen en keuren van riolering.

Terug naar boven