Riool ontstoppen

Rioolkolken (straatkolken) zijn de putjes in de goten aan de openbare weg.

Ze dienen voor de opvang van het hemelwater.

Jaarlijks worden ze twee keer gereinigd. Als je merkt dat een straatkolk verstopt is, meld je dat via mail bij de dienst Wegen & Riolen. De verstopping wordt dan zo snel mogelijk verholpen.

Wanneer de rioolleidingen op je privéterrein verstopt zijn, moet je een privéfirma contacteren. Als daarna blijkt dat er nog een verstopping op het openbaar domein is, laat je dit weten aan de dienst Wegen & Riolen.

Procedure

Om de verstopping van een straatkolk te melden, neem je best contact op met de dienst Wegen & Riolen

Voor het ontstoppen van een leiding op openbaar domein kom je best langs om een afspraak te maken en een voorschot te betalen. Je kunt gebruik maken van het aanvraagformulier.

Terug naar boven

Bedrag

Voor het ontstoppen van een rioolleiding betaal je 169 euro (inclusief BTW) voor een ontstopping vanaf de rooilijn tot aan het straatriool.

De retributie voor het uitvoeren van een camera-inspectie van huisaansluiting zonder opname van de beelden bedraagt 150 euro inclusief btw.

Kom tijdens de openingsuren langs aan het Loket Wegen om een afspraak te maken.

Als de verstopping het gevolg is van een defect in de leiding onder het openbaar domein, is er geen retributie verschuldigd.

Deze retributie is betaalbaar binnen de 30 dagen na toezending van de factuur.

Terug naar boven

Regelgeving

Retributie op het leggen van een rioolaftakking, ontstoppen en keuren van riolering.

Terug naar boven