Richtlijnen ontwikkelingsmogelijkheden villa-lint R13

In 2014 werd een richtlijn vastgelegd voor ontwikkelingen in het villa-lint van de R13, om ervoor te zorgen dat de doorstromingsfunctie van de R13 niet verder in het gedrang komt door te grote ontwikkelingsmogelijkheden. Na vier jaar is het nodig gebleken om die richtlijn te herzien en aan te scherpen. De nieuwe richtlijn lees je hier.