Reispas aanvragen

Opgelet! Voor dit product is een afspraak noodzakelijk. Maak een afspraak

Een paspoort of reispas is een officieel document dat je nodig hebt om naar een groot aantal landen te kunnen reizen. Over het algemeen kun je binnen Europa reizen met je identiteitskaart of kids-ID. Voor reizen buiten Europa heb je een reispas nodig. Meer informatie over de nodige reisdocumenten vind je op de website van de Federale Overheidsdient Buitenlandse Zaken of je kunt contact opnemen met de ambassade of het consulaat.

Zowel kinderen als volwassenen hebben een reispas nodig. Het document is zeven jaar geldig als je meerderjarig bent, 5 jaar voor minderjarigen.

Voorwaarden

Belgen die in België wonen, vragen hun internationaal paspoort aan bij het gemeentebestuur van hun woonplaats.

Belgen in het buitenland vragen hun paspoort aan bij de Belgische ambassade van dat land. Zij kunnen eveneens een aanvraag doen in de Belgische gemeente waar ze laatst waren ingeschreven.

Erkend vluchtelingen en staatlozen kunnen vanaf 1 januari 2018 terecht in het gemeentehuis van hun woonplaats om een reisdocument aan te vragen.  Niet-Belgen die geen reispas op het consulaat of ambassade van hun thuisland kunnen aanvragen, vragen toelating tot aanvraag van een paspoort via paspoort@diplobel.fed.be.

Terug naar boven

Procedure

Maak een afspraak: Reispas / paspoort aanvragen (voor Belgen).

Je moet de reispas persoonlijk komen aanvragen bij de dienst Burgerzaken. Jongeren onder de 18 jaar moeten één van hun ouders meebrengen.

Na 6 werkdagen kan je het paspoort afhalen aan de onthaalbalie van het Stadskantoor. Opgelet! Voor Belgen in het buitenland kunnen deze zes werkdagen niet gegarandeerd worden. Voor hen kan de procedure langer in beslag nemen.

Terug naar boven

Meebrengen

Tijdens de afspraak nemen we voor burgers vanaf 6 jaar kosteloos een recente kleurenpasfoto die voldoet een de ICAO-normen. U moet voor dit product zelf geen pasfoto meer meenemen.


/!\ Voor kinderen jonger dan 6 jaar nemen wij GEEN pasfoto. Voor hen moet er een recente pasfoto (max. 6 maanden oud) voorgelegd worden die voldoet aan de ICAO normen.

Bij afhaling:

  • Het aanvraagformulier dat je kreeg bij de aanvraag

Terug naar boven

Bedrag

75 euro voor volwassenen
35 euro voor minderjarigen

Terug naar boven

Uitzonderingen

Je kunt een reispas ook aanvragen via een spoedprocedure. Je ontvangt je paspoort de dag nadien, als je je aanvraag voor 15 uur doet. Deze spoedprocedure kost 260 euro voor volwassenen en 210 euro voor minderjarigen.

Opgelet! Voor Belgen in het buitenland kan deze termijn niet gegarandeerd worden.
Voor hen kan de procedure langer in beslag nemen.

Er bestaat tot slot nog een superspoedprocedure waarbij de reispas 4,5u later al klaar ligt in Brussel maar deze procedure mag enkel toegepast worden als voldaan is aan een aantal voorwaarden. De superspoedprocedure kost 320 euro voor volwassenen en 270 euro voor  minderjarigen.

Terug naar boven