Wilsverklaring euthanasie

Let op! Door de huidige veiligheidsmaatregelen werkt Burgerzaken enkel op afspraak. Maak een afspraak

Je kunt je wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren bij Burgerzaken.
Euthanasie betekent 'levensbeëindiging op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt zelf'.
Je moet er dus zelf om vragen. Wanneer je bij bewustzijn bent, stelt er zich op dit vlak geen probleem. Maar hoe zit het met euthanasie wanneer je niet meer bij bewustzijn bent? In dat geval kan je voorafgaand een wilsverklaring opstellen.

Deze wilsverklaring geldt echter maar voor één bepaalde situatie, namelijk wanneer je in een onomkeerbare coma terechtkomt. De wilsverklaring is onbeperkt geldig.
Het is niet verplicht om je wilsverklaring te laten registreren bij Burgerzaken.

Wanneer je wilsonbekwaam zou worden, bijvoorbeeld bij coma of verwardheid (ten gevolge van dementie, een hersentumor ... ) kun je met een voorafgaande negatieve wilsverklaring eisen dat bepaalde levensverlengende medische behandelingen niet meer worden opgestart of dat ze worden gestaakt. Het vereiste document vul je bij voorkeur in samen met je geneesheer. Deze negatieve wilsverklaring kan niet bij de dienst Burgerzaken geregistreerd worden.

Voorwaarden

Om een wilsverklaring voor euthanasie op te stellen en te laten registreren, moet je:

  • handelingsbekwaam zijn;
  • meerderjarig zijn;
  • een rijksregisternummer hebben.

Terug naar boven

Procedure

Je kunt contact opnemen met Burgerzaken. Er wordt dan een blanco wilsverklaring naar je thuis gestuurd en je krijgt de nodige informatie om die correct in te vullen.

Wanneer je over een ingevulde wilsverklaring voor euthanasie beschikt en je die wilt laten registreren, maak je hier een afspraak.

Terug naar boven

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • eventueel: originele wilsverklaring inzake euthanasie

Terug naar boven

Bedrag

Regelgeving

  • Wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie
  • Koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken
  • Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld

Terug naar boven