Referentieadres bij rechtspersonen

Let op! Door de huidige veiligheidsmaatregelen werkt Burgerzaken enkel op afspraak. Je kan ons bereiken op 014 44 33 65.

Rondtrekkende personen die geen vast adres hebben kunnen ook worden ingeschreven op een referentieadres van een rechtspersoon die zich statutair bezighoudt met de behartiging van de belangen van deze bevolkingsgroepen.

Voorwaarden

  • Verenigingen zonder winstoogmerk
  • 5 jaar rechtspersoonlijkheid
  • Behartigen of verdedigen de belangen van 1 of meer rondtrekkende bevolkingsgroepen

Terug naar boven

Procedure

Beide partijen melden zich aan op de dienst Burgerzaken. De nodige documenten worden opgemaakt en ondertekend.
Het referentieadres neemt een einde als één van de partijen dit wenst.

Terug naar boven

Bedrag