Referentieadres bij natuurlijke personen

Let op! Door de huidige veiligheidsmaatregelen werkt Burgerzaken enkel op afspraak. Je kan ons bereiken op 014 44 33 65.

Een referentieadres is een reëel adres bij familie of vrienden wanneer dit niet je effectieve verblijfplaats is. De persoon die wel op dit adres woont belooft alle correspondentie te bezorgen aan de belanghebbende.

Voorwaarden

 • Personen die in een mobiele woning verblijven (schepen, woonwagens, caravans- met uitsluiting van stacaravans).
 • Personen die minder dan een jaar in het buitenland verblijven voor studie - zakenreizen.
 • De militairen in het buitenland en hun gezin
 • Diplomatiek en consulair personeel en hun gezin
 • Ontwikkelingssamenwerkers en hun gezin
 • Personen die bij gebrek aan bestaansmiddelen geen verblijfplaats meer hebben.
 • Beschermde getuigen

Terug naar boven

Procedure

Beide partijen melden zich aan op de dienst Burgerzaken. Aan de hand van welke reden je een referentieadres vraagt moet je een bewijs voorleggen. Het referentieadres neemt een einde als één van de partijen dit wenst.

Terug naar boven

Meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Mobiele woning: inschrijvingsbewijs caravan, boorddocumenten boot
 • Buitenland: attest school of werkgever
 • Militairen: attest leger
 • Diplomatiek en consulair personeel: attest FOD Buitenlandse Zaken
 • Ontwikkelingssamenwerkers: attest van de hulporganisatie
 • Gebrek bestaansmiddelen: attest van het OCMW
 • Beschermde getuigen: attest Getuigenbeschermingscommissie

Terug naar boven

Bedrag