projectParkwijk

Infodagen projectParkwijk

Stad Turnhout en DE ARK organiseren verschillende infodagen in de woning aan Haagbeemden 35. Er wordt dan meer uitleg gegeven over de toekomstplannen van de Parkwijk.

Infomomenten:

  • 6 juni om 17 en 19 uur
  • 7 juni om 14 en 16 uur (geannuleerd)
  • 8 juni om 10 en 12 uur

Inschrijven voor één van de momenten helpt ons bij de organisatie.

Geschiedenis en toekomst van de Parkwijk

De Parkwijk is een grote sociale woonwijk uit de jaren '60 en '70. De variatie aan woonvormen, het vele groen, de autoluwe straten en de nabijheid van het Stadspark maken het een aangename buurt. Om de Parkwijk fris en groen te houden is renovatie en modernisering nodig, zowel van de openbare ruimte als van een deel van de woningen.

Sociale Huisvestingsmaatschappij DE ARK en Stad Turnhout werken samen aan de vernieuwing van de Parkwijk. Dat is een project van lange duur, waarschijnlijk tien jaar of meer. Al die tijd willen DE ARK en Stad Turnhout in dialoog blijven met de bewoners. Dat doen we onder meer via de nieuwsbrieven 'projectParkwijk' en de DENKavonden en via de websites van Stad Turnhout en DE ARK. Onderaan de pagina kun je de verslagen en nieuwsbrieven downloaden.

De Punten voor de Parkwijk
Park-appa
rtementen
Haagbeemden

Punten voor de Parkwijk

Op de twee DENKavonden werden de eisen voor een goede Parkwijk besproken met de bewoners. DE ARK en Stad Turnhout stelden vragen rond de woningen zelf, de leefomgeving en het groen, hoe verplaatsingen worden gemaakt en hoe de bewoners samenleven. De resultaten werden door de projectmedewerkers geformuleerd in 'punten voor de Parkwijk', een overzicht van de aandachtspunten onderverdeeld in vier thema's.

De 'punten' worden de leidraad voor het projectParkwijk. Regelmatig zal aan de bewoners gevraagd worden om opnieuw punten te geven. DE ARK en Stad Turnhout kunnen daaruit afleiden welke punten het goed doen en welke punten extra aandacht nodig hebben.

Op de DENKdag van 21 juni gaven 47 aanwezigen punten. De resultaten hiervan vind je in Nieuwsbrief 2.

We willen graag zo evolueren dat na de vernieuwingen de grote meerderheid 8, 9 of zelfs 10 punten geeft aan de Parkwijk.

De Park-appartementen

De huidige Park-appartementen voldoen niet meer aan de normen van de hedendaagse woonkwaliteit. De bergruimte en de badkamer zijn te klein, de appartementen zijn onvoldoende geïsoleerd en hebben koudebruggen waardoor er condensatieproblemen ontstaan.

De oude woontorens worden gesloopt en er komen nieuwe in de plaats. De sloop en nieuwbouw gebeuren stap voor stap. De residenties 4, 5 en 6 staan al grotendeels leeg. Die worden eerst gesloopt, dan worden de nieuwe woningen gebouwd en kunnen de bewoners van residenties 1, 2 en 3 naar daar verhuizen. Ondertussen kunnen de huidige bewoners van de appartementen in een alternatieve woning verblijven in verschillende nieuwe projecten die DE ARK in Turnhout heeft. De timing van dit alles staat nog niet allemaal vast.

Haagbeemden

De woningen voldoen niet meer aan de normen van de hedendaagse woonkwaliteit. Ze hebben vooral technische problemen en missen wooncomfort.

Renoveren geeft niet voldoende garantie om het wooncomfort te verbeteren, daarom wordt gekozen voor vernieuwbouw waarbij de waardevolle architectuur en het uitzicht bewaard blijven. De woningen worden gesloopt en op hun fundering worden nieuwe gebouwd. Die zijn beter geïsoleerd en hebben een andere indeling binnenin. Ook de garages en de tuin worden mee aangepakt.

Haagbeemden is een pilootproject voor de rest van de Parkwijk. Architecten gaan daar onderzoeken hoe een woning in de Parkwijk best vernieuwd wordt met bijzondere aandacht voor de architectuurwaarde, waar het aangenaam wonen is en het toch haalbaar en betaalbaar blijft. Ook voor de private woningen kunnen daar lessen uit getrokken worden.