projectParkwijk

Vergunningsaanvraag Haagbeemdenplantsoen en  Elandersplantsoen (nr. 4-10)

Een volgende fase van de vernieuwing van de Parkwijk wordt voorbereid. DE ARK heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de sloop en de heropbouw van hun woningen in het Haagbeemdenplantsoen (uitgezonderd de bejaardenwoningen) en de eerste rij van het Elandersplantsoen (nr. 4-10).

Op 29 juni 2021 (digitaal) en 30 juni 2021 (fysiek) werden hier infomomenten over georganiseerd voor de buurtbewoners. De presentatie en het verslag van de infomomenten zijn onderaan de pagina terug te vinden.

Sloop Parkappartementen fase 1:

Na de paasvakantie start de aannemer in opdracht van DE ARK met de sloopwerken van Parkappartementen 4, 5 en 6. De bewonersbrief en het bijhorende minderhinderplan vinden jullie hier terug.

Vernieuwing Parkwijk

Parkwijk: een plek van ontmoeten en verbinden

Vragen over het project? Mail of bel ons

Vernieuwing Parkwijk

Geschiedenis en toekomst van de Parkwijk

De Parkwijk is een grote sociale woonwijk uit de jaren '60 en '70. De variatie aan woonvormen, het vele groen, de autoluwe straten en de nabijheid van het Stadspark maken het een aangename buurt. Om de Parkwijk fris en groen te houden is renovatie en modernisering nodig, zowel van de openbare ruimte als van een deel van de woningen.

Sociale Huisvestingsmaatschappij DE ARK en Stad Turnhout werken samen aan de vernieuwing van de Parkwijk. Dit is een project van lange duur, waarschijnlijk tien jaar of meer. Al die tijd willen DE ARK en Stad Turnhout in dialoog blijven met de bewoners. Dat doen we onder meer via de nieuwsbrieven 'projectParkwijk', de DENKavonden en via de websites van Stad Turnhout en DE ARK. Onderaan de pagina kun je de verslagen en nieuwsbrieven downloaden.

Achttien punten voor de Parkwijk

Op twee DENKavonden in 2018 werden met de bewoners de eisen voor een goede Parkwijk besproken. DE ARK en Stad Turnhout stelden vragen rond de woningen zelf, de leefomgeving en het groen, hoe verplaatsingen worden gemaakt en hoe de bewoners samenleven. De resultaten werden door de projectmedewerkers geformuleerd in 'de achttien punten voor de Parkwijk', een overzicht van de aandachtspunten onderverdeeld in vier thema's.

De 'achttien punten' worden de leidraad voor het projectParkwijk. Regelmatig, na grootschalige wijzigingen, zal aan de bewoners gevraagd worden om opnieuw een waarderingsscore voor de aandachtspunten te geven. DE ARK en Stad Turnhout kunnen daaruit afleiden welke punten het goed doen en welke punten extra aandacht nodig hebben.

Op de DENKdag van 21 juni 2018 gaven 47 aanwezigen buurtbewoners waarderingscijfers voor de thema’s. De resultaten hiervan vind je in Nieuwsbrief 2.

De Parkappartementen

De huidige Parkappartementen voldoen niet meer aan de normen van de hedendaagse woonkwaliteit. De bergruimte en de badkamer zijn te klein, de appartementen zijn onvoldoende geïsoleerd en hebben koudebruggen waardoor condensatieproblemen ontstaan.

De huidige appartementen worden gesloopt en vervangen door nieuwe gebouwen. Er komen drie hoge en drie lage gebouwen in de plaats, verbonden door een overdekte wandelgang. Er zijn appartementen van verschillende grootte, met elk een eigen terras. In de kelder komen ruime fietsstallingen, met een fietslift in de hoge gebouwen. Op het gelijkvloers van de lage gebouwen komt telkens een buurtvoorziening: een conciërgewoning, een gemeenschappelijk waslokaal en een buurtzaaltje. In 2019 werden de plannen een eerste keer toegelicht aan de buurtbewoners.

De sloop en de nieuwbouw gebeuren stap voor stap. De residenties 4, 5 en 6 staan leeg en worden eerst gesloopt. Daarna worden de nieuwe woningen gebouwd en kunnen de bewoners van residenties 1, 2 en 3 naar daar verhuizen.

Planning Parkappartementen zoals voorzien in 2021

Begin 2021: vergunningsperiode nieuwbouw. Eind 2020 diende DE ARK de vergunningsaanvraag in. Het openbaar onderzoek zal lopen van 17 januari tot en met 15 februari 2021. Op 21 januari 2021 organiseren DE ARK en Stad Turnhout een digitaal infomoment voor de buurtbewoners.

Voorjaar 2021: start van de sloop van de blokken residenties 4, 5 en 6.

Zomer 2021: normaal is de bouwvergunning van de nieuwbouw in orde tegen de zomer.

Najaar 2021: start nieuwbouw fase 1, de bouw van de eerste vier Parkappartementen.

Na 2021: wanneer de vier nieuwe appartementsgebouwen klaar zijn begin 2023, verhuizen de bewoners van de oude residenties 1, 2 en 3 naar de nieuwe gebouwen. Fase 1 is nu afgerond. Fase 2 kan starten: eerst worden de oude residenties 1, 2 en 3 gesloopt. Daarna start de bouw van de twee laatste Parkappartementen. 

Haagbeemden en eerste rij Elanders

De woningen voldoen niet meer aan de normen van de hedendaagse woonkwaliteit. Ze hebben vooral technische problemen en missen wooncomfort.

Renoveren geeft niet voldoende garantie om het wooncomfort te verbeteren, daarom wordt gekozen voor vernieuwbouw waarbij de waardevolle architectuur en het uitzicht bewaard blijven. De woningen worden gesloopt en op hun fundering worden nieuwe woningen gebouwd. Die zijn beter geïsoleerd en hebben een andere indeling binnenin. Ook de garages en de tuin worden mee aangepakt.

Haagbeemden is een pilootproject voor de rest van de Parkwijk. Architecten gaan daar onderzoeken hoe een woning in de Parkwijk best vernieuwd wordt met bijzondere aandacht voor de architectuurwaarde, waar het aangenaam wonen is en het toch haalbaar en betaalbaar blijft. Ook voor de private woningen kunnen daar lessen uit getrokken worden.

Eigenaars die tussen huurwoningen wonen, stelden veel vragen op de infodagen. Stad Turnhout en DE ARK willen de bewoners die eigenaar zijn van een woning de kans geven om mee te investeren. Er komt een overlegmoment voor de opmaak van de definitieve plannen.

Planning Haagbeemdenplantsoen

De architecten werken nu de bouwaanvraag verder uit. Begin 2021 dienen ze deze in bij  Stad Turnhout. De bouw start vermoedelijk in 2022.

De bewoners in de woningen van DE ARK verhuizen ondertussen naar andere woningen van DE ARK. Zo kunnen de werken vlot starten als de vergunning is goedgekeurd.

Ook de bejaardenwoningen worden op termijn vernieuwd, de exacte timing hiervan is nog niet bekend.

Elanders, Lode Peeters, Xaverianen en Rodenbach

Als de plannen voor Haagbeemden zijn uitgewerkt, wordt er gestart met de plannen voor een volgende reeks woningen in Elanders, Xaverianen en Lode Peeters. Op deze manier kan er ineens verder gewerkt worden zodra Haagbeemden vernieuwd is. 

In Rodenbach wonen meer eigenaars dan huurders. Stad Turnhout en DE ARK organiseren een aparte werkwijze om ook dat deel van de Parkwijk te vernieuwen. De bewoners gaan daar zeker bij betrokken worden.

Parkwijk: een plek van ontmoeten en verbinden

StripARK, de gratis stripbibliotheek

Vrijwilligers zijn volop bezig met de boekenrekken in StripARK te vullen (Elandersplantsoen 1). Zodra Corona het terug toelaat, kan je hier op woensdagnamiddag gratis strips ontlenen. Een echte stripbib voor de wijk dus!

'We zitten recht tegenover het centrale speelplein, dus er zijn al wel wat kinderen komen rondsnuffelen', vertelt vrijwilligster Chantal. 'We hebben ook de vraag gekregen van enkele jongeren of ze hier mogen studeren tijdens de examenperiodes. Waarom niet? Want we willen meer zijn dan een stripbibliotheek. De StripARK moet een ontmoetingshuis worden.'

Leuk weetje: vanaf januari 2021 krijgt de Parkwijk een eigen wijktekenaar. Nathalie Carpentier zal in de loop van 2021 een getekend portret van onze buurt maken. Echt iets om naar uit te kijken!

De Babbelbus, een buurthuis op wielen

In november en december 2020 kwam de Babbelbus langs in de Parkwijk. Binnenkort zal je hen misschien nog eens zien. 'Het is een soort buurthuis op wielen, waar mensen kunnen binnenspringen voor een fijne babbel bij een gratis kopje koffie of een kom verse soep met balletjes', zegt Eva van vzw Samen Plannen. Zij toert met haar Babbelbus - coronaproof !- door de Kempen.

Heb jij nood aan een babbel? Aan een luisterend oor? Heb je het lastig of voel je je alleen in deze moeilijke tijden? Dat is heel normaal. Erover praten helpt. Kinderen, jongeren, ouderen… iedereen is welkom om zijn of haar verhaal te delen op de Babbelbus.

Paul en Eva van Samen Plannen staan voor je klaar met koffie, soep… en een babbeltje.

Lege huizen? Doe er iets leuks mee!

Omdat DE ARK en Stad Turnhout zich voorbereiden op de werken, staan veel huizen leeg. Je mag er niet meer wonen, maar je mag er wel een sociale of culturele activiteit organiseren. Graag zelfs! Zo komt er leven in de buurt. De Zendamateurs, InFocus Fotogroep Turnhout en Tintel Toneel werken al vanuit een leegstaand huis. Maar er is plaats voor meer, veel meer!

Heb je een ruimte nodig voor een hobby? Ken je een vereniging die een locatie zoekt? Of heb je een ander idee voor een leegstaande woning of de buurt? Mail naar parkwijk@arkwonen.be.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buurtkerk krijgt tweede leven

De kerk in de Parkwijk krijgt een tweede leven. De zijbeuk werd al omgetoverd tot een mooie turnzaal en enkele lokalen worden door de school gebruikt als klaslokalen. Daarnaast kan je er ook de spel-o-theek en andere initiatieven terugvinden. De Jeugddienst ontvangt er elke maandagavond tieners tussen 12 en 15 jaar. Op woensdagnamiddag zijn de kinderen van de lagere school welkom voor leuke activiteiten, of gewoon om wat te chillen of te praten. Ook in de toekomst gaan in het kerkgebouw leuke initiatieven voor de hele wijk plaatsvinden.

Vragen over het project? Mail of bel ons

Het buurtpunt van DE ARK vind je in Haagbeemdenplantsoen 35. Elke eerste donderdag van de maand kon je er terecht met al je vragen over het projectParkwijk. Door de coronamaatregelen moesten we het helaas sluiten, maar dat wil niet zeggen dat jij met je vragen moet blijven zitten, integendeel. Heb je vragen over het project, je huis of de buurt? Mail naar projectParkwijk@turnhout.be of parkwijk@arkwonen.be. We helpen je graag verder.

Meer nieuws vind je in de 'Punten van de Parkwijk' en de nieuwsbrieven hier onderaan.