Vraag over persoonsgegevens

Stad Turnhout vindt jouw privacy heel belangrijk. Als overheidsinstantie waken we erover dat we jouw gegevens alleen verwerken als we daar een geldige rechtsgrond voor hebben of als je jouw toestemming daarvoor gegeven hebt.

De wet van 30 juli 2018 (de Gegevensbeschermingswet) geeft jou een aantal rechten als het om jouw persoonsgegevens gaat. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te kijken, aan te passen of te verwijderen. Je kunt ook een kopie aanvragen, de verwerking van je gegevens beperken en je gegevens laten overdragen.

Privacy

De persoonsgegevens die je invult, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie wordt louter verwerkt in het kader van deze aanvraag. Wil je uitgebreider weten hoe Stad Turnhout jouw privacy beschermt, dan kun je dat nalezen in onze privacyverklaring.

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging
Het gaat om persoonsgegevens *
Ik wil *

Mijn gegevens

Mijn relatie tot deze persoon is

Gegevens van de andere persoon

Ik ga ermee akkoord