Parkeerkaart voor bewoners

De betaalzone en de blauwe zone om te parkeren zijn verdeeld in verschillende bewonerszones. Bezoekers moeten betalen of de blauwe parkeerschijf gebruiken in deze zones. 

Als bewoner in de betaalzone of blauwe zone heb je recht op één gratis parkeerkaart (één parkeerkaart per huisnummer, de bewonerskaart). De bewonerskaart is geldig in jouw bewonerszone. Een tweede bewonerskaart kan je kopen aan 125 euro per jaar of 12,50 euro per maand. Per wooneenheid mag je maximum twee bewonerskaarten tegelijk hebben. 

Voorwaarden

Je moet gedomicilieerd zijn op een adres binnen de betaalzone of de blauwe zone.

Terug naar boven

Procedure

  • Ga met je identiteitskaart en het inschrijvingsbewijs van je voertuig langs in de parkeerwinkel.
  • Je krijgt je bewonerskaart onmiddellijk mee.
  • De bewonerskaarten kunnen telkens verlengd worden. Hou zelf goed in de gaten wanneer je bewonerskaart vervalt, zodat je geen retributie aangerekend krijgt. 

Terug naar boven

Meebrengen

  • Identiteitskaart;
  • Inschrijvingsbewijs van het voertuig.

Terug naar boven

Bedrag

  • De eerste bewonerskaart is gratis.
  • Een tweede bewonerskaart koop je aan 125 euro per jaar of 12,50 euro per maand.

Terug naar boven

Uitzonderingen

Bewoners kunnen ook een bewonerskaart verkrijgen als het voertuig op naam van hun werkgever is ingeschreven.

Terug naar boven

Regelgeving

Volgens het goedgekeurde retributiereglement op het parkeren.

Terug naar boven