Parkeerkaart voor bezoekers

Bewoners kunnen hun bezoekers gedurende één of meerdere uren gratis laten parkeren met bezoekerskaarten. Dit kan echter alleen onder beperkte voorwaarden.

Het doel is om bijvoorbeeld mantelzorgers of familieleden te laten parkeren bij de zorgbehoevende of om handelaars tijdelijk te laten parkeren bij hun handelszaak waar ze niet gedomicilieerd zijn.

Als je voldoet aan de voorwaarden, heb je recht op honderd gratis bezoekerskaarten per adres per jaar. Je gebruikt één bezoekerskaart per uur.

Voorwaarden

De aanvrager moet een brievenbus hebben binnen de betaalzone of de blauwe zone. Bijvoorbeeld: bewoner, eigenaar van het pand, bestuur van een organisatie of school ...

Daarnaast moet de aanvrager aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • Op het adres mag voor dat jaar nog geen bewonerskaart afgeleverd zijn.
    of
  • De bewoner van het adres kan een attest van zorgverzekering voorleggen.

Terug naar boven

Procedure

Dien je aanvraag in bij de parkeerwinkel.
Je bezoekerskaarten worden onmiddellijk afgeleverd.

Terug naar boven

Meebrengen

  • Identiteitskaart, als je bezoekerskaarten wilt voor je thuisadres.
  • Eigendomsattest, als je bezoekerskaarten wilt voor een adres in de betaalzone (handelszaak, eigendom ...).
  • Attest van zorgverzekering, als het gaat om een zorgsituatie.

Terug naar boven

Bedrag

Regelgeving

Het goedgekeurde retributiereglement op het parkeren.

Terug naar boven