Overzicht overheidsopdrachten

De lijst met de lopende overheidsopdrachten wordt continu aangepast en geactualiseerd. Kom dus regelmatig een kijkje nemen. Op e-Procurement vind je steeds de meest actuele lijst van opdrachten. 

De opdrachten van de dienst Wegen & Riolen vertrekken rechtstreeks via het studiebureau. Ze worden niet mee opgenomen in onderstaand overzicht.


Publicatiedatum 23 februari 2024

Raamcontract voor het aankopen van sanitaire materialen (juni 2024 - mei 2028)

  • Procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
  • Bestek: klik hier
  • Uiterste indieningsdatum: 12 maart 2024

Publicatiedatum 14 december 2023

Bouwen van een sportcomplex met klaslokalen

  • Procedure: Openbare procedure
  • Bestek: klik hier
  • Uiterste indieningsdatum: 5 maart 2024 - 10 uur

Publicatiedatum 12 december 2023

Omvorming van een magazijn tot Socio-Culturele ontmoetingsplek 'De Globetrotter'

  • Procedure: Openbare procedure
  • Bestek: klik hier
  • Uiterste indieningsdatum: 5 maart 2024 - 9.30 uur