Overlijdensakte

Online aanvragen

In een overlijdensakte vind je alle gegevens over een overlijden. De akte bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast.
Een overlijdensakte heb je nodig in een aantal gevallen, bijvoorbeeld in een pensioendossier of om een premie te krijgen.  

 

Voorwaarden

De persoon is overleden in Turnhout.

 

Terug naar boven

Procedure

Je kunt de akte online aanvragen of persoonlijk komen tot burgerzaken voor de akte te vragen van de overledene.

Je kunt een akte aanvragen van je echtgenoot, ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen bij Burgerzaken. Daarnaast kunnen ook de openbare overheid, de wettelijke vertegenwoordiger, de erfgenaam, de notaris en de advocaat een akte opvragen.

Alle andere personen kunnen een uittreksel zonder afstamming verkrijgen. Een uittreksel zonder afstamming vermeldt enkel het feit van het overlijden, maar niet de afstamming van de betrokken persoon of andere informatie uit de akte.

 

Terug naar boven

Meebrengen

Identiteitskaart

 

Terug naar boven

Bedrag

Gratis

 

Terug naar boven

Uitzonderingen

Regelgeving

Online aanvragen