Aanvraag van overlijdensakte

Wat is een overlijdensakte?

Een overlijdensakte bevat alle gegevens van een overlijden. De akte bewijst het feit van  overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast.

Wie kan een uittreksel aanvragen?

Iedereen kan een uittreksel aanvragen, maar alleen voor personen die in Turnhout zijn overleden.

Welke regelgeving is van toepassing?

De openbaarheid van de registers van de burgerlijke stand wordt uitsluitend geregeld door artikel 45 van het Burgerlijk Wetboek en door artikel 3 van de archiefwet van 24 juni 1955.

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging
Maak een keuze *

Gegevens van de aanvrager

Ik ben de advocaat of notaris van de persoon die op de akte vermeld staat. *
Ik meen recht te hebben op deze akte *

Gegevens van de overledene

Extra aanvraag

Vul hieronder de gegevens in van de bijkomende persoon.

Vul hieronder de gegevens in van de bijkomende personen.

1.

2.

3.

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Wet van 8 december 1992).

De aanvraag

Buitenland