Overlijdensakte

Online aanvragen

In een overlijdensakte vind je alle gegevens over een overlijden. De akte bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast.
Een overlijdensakte heb je nodig in een aantal gevallen, bijvoorbeeld in een pensioendossier of om een premie te krijgen.

Voorwaarden

De persoon is overleden in België.

Terug naar boven

Procedure

Je kunt de akte online aanvragen.

Je kunt een akte aanvragen van jezelf, je echtgenoot of echtgenote, je wettelijk samenwonende, je bloedverwanten in de opgaande of neerdalende lijn. Daarnaast kunnen ook de openbare overheid, de wettelijke vertegenwoordiger, de erfgenaam, de notaris en de advocaat een akte opvragen.

Terug naar boven

Meebrengen

Identiteitskaart

Terug naar boven

Bedrag

Online aanvragen