Opleiding gemachtigde opzichter

Leerkrachten die kinderen helpen oversteken met driekleurige armband en bordje moeten een opleiding volgen.  Daardoor worden zij door de burgemeester gemachtigd om deze taak op de openbare weg uit te voeren. In de twee uur durende theorieles komen de volgende items aan bod:

  • Gedragsbeïnvloedende effecten in de openbare ruimte
  • Verkeersregels over kwetsbare weggebruikers
  • Beperkingen van kinderen in het verkeer
  • Manier van optreden door gemachtigde opzichters
  • Conflicten voorkomen en hanteren
  • Verantwoordelijkheden bij busbegeleiding

Meer info: Bart Geuens