Openbare onderzoeken

Met een openbaar onderzoek maakt de stad plannen en/of veranderingen bekend. De lopende openbare onderzoeken bekijk je hier in pdf-formaat.

Via het digitale Inzageloket kan je van alle lopende openbare onderzoeken de plannen inkijken. Je kan de plannen ook inkijken aan het loket van de dienst Ruimtelijke Ordening.

OPGELET: Het loket van de dienst Ruimtelijke Ordening is enkel open op afspraak. Je kan een afspraak maken via het nummer 014 44 33 75.

Zolang het openbaar onderzoek loopt, kunnen alle geïnteresseerden de plannen inkijken en opmerkingen en bezwaren formuleren. Hoe het openbaar onderzoek gevoerd wordt en hoe je bezwaar moet indienen, kan verschillen.

De procedure voor een openbaar onderzoek is vastgelegd in verschillende wetgevingen. De looptijd van een openbaar onderzoek varieert: een openbaar onderzoek in het kader van bouwvergunningen of milieuvergunningen duurt bijvoorbeeld 30 dagen, bij uitvoeringsplannen is dat 60 dagen en bij structuurplannen zelfs 90 dagen.

Soms worden er brieven verstuurd, soms worden er (gele) affiches opgehangen, soms wordt het openbaar onderzoek in de krant, in de Stadskrant en op de website bekendgemaakt.

Naast plannen of projecten waarover Stad Turnhout zelf beslissingen neemt, organiseert de gemeente ook het openbaar onderzoek voor plannen of projecten waarvoor een hogere overheid verantwoordelijk is, maar die wel (volledig of gedeeltelijk) op het grondgebied van Turnhout liggen.

Bijkomend organiseert Stad Turnhout vaak op eigen initiatief buurtvergaderingen om een bepaald plan of bepaalde werken beter bekend te maken en op bemerkingen en vragen te kunnen inspelen.

Bezwaar indienen?

Als je niet akkoord bent met de aangekondigde plannen of veranderingen of als je  opmerkingen wilt formuleren, kun je bezwaar indienen.

Dat doe je in een brief die je aangetekend verstuurt of die je in ruil voor een afgiftebewijs afgeeft op het Stadskantoor. Dat moet gebeuren binnen de looptijd van het openbaar onderzoek. Bij verzending per post bepaalt de postdatum de geldigheid. Soms moet je bezwaar indienen bij het stadsbestuur, soms bij een andere overheid. Stad Turhout helpt je graag verder als je vragen hebt.

Om tot een beslissing te komen, zal het schepencollege of de hogere overheid je bezwaar/bemerking mee in overweging nemen.

Als je plannen wilt inkijken, neem je het best de brief mee die je erover ontving of noteer je vooraf de gegevens van het openbaar onderzoek. Dat versnelt de procedure aan het loket.