Onthaal anderstalige nieuwkomers op school

In Turnhout komen jaarlijks nieuwe inburgeraars wonen. Om deze anderstalige nieuwkomers te ondersteunen bij hun schoolkeuze, is het best dat ze worden doorverwezen naar Gelijke Kansen - Onderwijs. Gezinnen krijgen info en advies bij de schoolkeuze.
Stad Turnhout streeft samen met de Turnhoutse scholen, Centra voor Leerlingbegeleiding en Lokaal Overleg Platform naar een verdeling over de scholen om de draagkracht te bewaken en goed taalonderwijs voor deze kinderen te voorzien.

Anderstalige nieuwkomers zijn leerlingen in het kleuter- en lager onderwijs die op de datum van hun inschrijving of op 1 september van het nieuwe schooljaar aan al volgende voorwaarden voldoen:

 • 5 jaar of ouder zijn (of ten laatste op 31 december van het lopende schooljaar 5 jaar worden)
 • niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben
 • onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen
 • maximaal 9 maanden ingeschreven zijn in een school met het Nederlands als onderwijstaal (vakantiemaanden juli en augustus niet meegerekend)
 • een nieuwkomer zijn, dit wil zeggen maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven

Een anderstalige nieuwkomer secundair onderwijs kan als regelmatige leerling tot het onthaaljaar toegelaten worden wanneer hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar enerzijds minstens 12 en anderzijds geen 18 jaar geworden zijn
 • een nieuwkomer zijn, dat wil zeggen maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven
 • niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben
 • onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen
 • maximaal negen maanden ingeschreven zijn (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal

Procedure:

 1. Aanmelding van de gezinnen bij Gelijke Kansen - Onderwijs (worden doorverwezen door bv. OCMW, scholen, Huis van het Nederlands ...)
 2. Hulp bij inschrijving voor kleuters en kinderen tot 12 jaar door adviesgroep Stad Turnhout, Lokaal Overleg Platform, Centra voor Leerlingbegeleiding.
 3. Doorverwijzing naar een onthaalschool voor jongeren 12 tot en met 18 jaar.
 4. Doorverwijzing naar het huis van het Nederlands voor personen ouder dan 18 jaar.

Meer informatie over onthaalonderwijs kun je nalezen op de website van de Vlaamse Overheid.