Onderwijsraad

De onderwijsraad is in de eerste plaats een participatieplatform. Zij beoordeelt de beleidsplannen van de Stad en doet zelf voorstellen over het Turnhoutse flankerend onderwijsbeleid. Leden van de onderwijsraad toetsen of voorstellen van de lokale overheid wenselijk, haalbaar en aanvaardbaar zijn voor de onderwijswereld en de samenleving. De onderwijsraad verenigt aanspreekpunten van alle onderwijsinstellingen (alle netten en niveaus) en komt minstens twee keer per jaar samen.

Daarnaast is er nog een dagelijks bestuur onderwijsraad dat instaat voor de dagdagelijkse werking van onderwijs in Turnhout. Zij komen minstens vier keer per jaar samen, bereiden vergaderingen voor en zorgen voor de nodige adviezen naar het stadsbestuur. Zij houden vinger aan de pols en brengen onderwijsthema's op de agenda van de lokale overheid.