Onderwijscheque voor Turnhoutse kinderen in basisonderwijs

Wat is een onderwijscheque?

De onderwijscheque van 60 euro is een tegemoetkoming van Stad Turnhout om de schoolrekening in het basisonderwijs (kleuter en lager) te verlichten.

Komt mijn kind in aanmerking voor zo'n cheque?

Dit zijn de voorwaarden om een cheque te kunnen ontvangen:

  • wonen in Turnhout
  • les volgen in een kleuter- of lagere school (mag ook een school buiten Turnhout zijn) of thuisonderwijs genieten 
  • recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg OF recht hebben op een leefloon

Hoe kan ik zo'n cheque verkrijgen?

De onderwijscheque wordt automatisch en één keer per kalenderjaar verstuurd naar kinderen die er recht op hebben en is heel het kalenderjaar geldig. Als je dus in februari 2020 een onderwijscheque ontvangt, is die geldig tot en met 31 december 2020. 

Heb je recht op de cheque, maar heb je hem niet ontvangen op 1 maart?

  • Ben je cliënt bij OCMW Turnhout? Dan kan je voor de cheque terecht bij je maatschappelijk assistent.
  • Ben je geen cliënt bij OCMW Turnhout? Ga dan langs bij het Welzijnsonthaal, Stationstraat 80 in Turnhout (tel. 014 47 11 00). Zij bekijken samen met jou of je in aanmerking komt. Heeft je kind een attest verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg? Breng dat dan mee. Je kunt het aanvragen bij je mutualiteit.

Je kan best vooraf bellen voor een afspraak.

Wat moet ik met de cheque doen?

Geef de cheque zo snel mogelijk af op de school van je kind. De school zal 60 euro in mindering brengen op de eerstvolgende schoolrekening. Je kunt de cheque ook gebruiken om openstaande rekeningen mee te betalen. 

Wat als mijn kind wisselt van school?

Als je kind van school verandert en het bedrag van de cheque is nog niet opgebruikt, dan heb je dat kalenderjaar nog steeds recht op het (resterende) bedrag op de nieuwe school.

Zolang je kind gedomicilieerd is in Turnhout, kan de cheque ook gebruikt worden op een school buiten Turnhout.

Wat als mijn kind thuisonderwijs volgt?

Indien je kind thuisonderwijs geniet, breng dan zo snel mogelijk volgende gegevens binnen bij de dienst Gelijke Kansen: naam, adres en rekeningnummer.

Dienst Gelijke Kansen bevindt zich op adres Campus Blairon 200, 2300 Turnhout. De envelop mag geadresseerd worden ten aanzien van Dienst Gelijke Kansen – Onderwijs.