Onderwijs & Armoede

Sensibiliseringstrajecten Onderwijs & Armoede

Kansarmoede, een ver-van-mijn-bedshow?

17 oktober is de Werelddag van Verzet tegen Armoede. Op die dag komen alle mensen die in armoede leven met hun bondgenoten op straat om de rest van de wereld te attenderen op hun situatie en om hen te vragen samen te werken voor een wereld zonder armoede.


Ook binnen onderwijs is dit thema herkenbaar en voelbaar. Vaak is het niet gemakkelijk om hiermee om te gaan. Er zijn vaak vele drempels die overschreden moeten worden. De blik openen en de neuzen in dezelfde richting krijgen is wat we met de sensibiliseringsacties voorop stellen.

Webinar 'kansarmoede bij leerlingen'

Op 19 oktober organiseerden het lokaal bestuur en vzw T'ANtWOORD de webinar 'kansarmoede bij leerlingen'. We belichtten twee actuele thema’s waarvan we menen dat de onderwijssector er handvaten in kan vinden voor een aanpak op maat: de impact van kansarmoede op leerlingen en het belang van laagdrempelige communicatie met kwetsbare ouders.

1. Een open blik op (kans)armoede

 Met welke bril kijk jij naar kwetsbare leerlingen en hun ouders? Kan jouw team (kans)armoede detecteren bij leerlingen?

In het eerste deel van de webinar vertelt Famke van der Veken, opbouwmedewerker bij vzw T’ANtWOORD, over het effect van (kans)armoede op kinderen. Je krijgt inzicht in de mogelijke thuissituatie van kwetsbare leerlingen en ontdekt hoe dit zich kan vertalen naar de schoolomgeving.

2. Een hechte band tussen ouders en school

Hoe bereik je kwetsbare ouders? Welke momenten in het schooljaar grijp je aan voor communicatie?

Open en laagdrempelige communicatie met álle ouders - ook de meest kwetsbare - leidt tot een hechtere band tussen school en ouders en tussen leerlingen en leerkrachten. Colette Victor is projectcoördinator bij Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen. Ze vertelt over het belang van goede communicatie, hoe je verbindend kan communiceren en geeft praktische handvaten.

3. Een stem aan de ouders

Tijdens de webinar geven we ook het woord aan ouders uit Turnhout die in kansarmoede leven. Ze delen hun ervaringen, en die van hun kinderen, in korte getuigenissen.

 

De presentaties zijn hieronder als pdf te vinden.