Onderwijs & Armoede

Sensibiliseringstrajecten Onderwijs & Armoede

Kansarmoede, een ver-van-mijn-bedshow?

17 oktober is de Werelddag van Verzet tegen Armoede. Op die dag komen alle mensen die in armoede leven met hun bondgenoten op straat om de rest van de wereld te attenderen op hun situatie en om hen te vragen samen te werken voor een wereld zonder armoede.


Ook binnen onderwijs is dit thema herkenbaar en voelbaar. Vaak is het niet gemakkelijk om hiermee om te gaan. Er zijn vaak vele drempels die overschreden moeten worden. De blik openen en de neuzen in dezelfde richting krijgen is wat we met de sensibiliseringsacties voorop stellen.

Webinar 'kansarmoede bij leerlingen'

Op 19 oktober 2020 organiseerden het lokaal bestuur en vzw T'ANtWOORD de webinar 'kansarmoede bij leerlingen'. We belichtten twee actuele thema’s waarvan we menen dat de onderwijssector er handvaten in kan vinden voor een aanpak op maat: de impact van kansarmoede op leerlingen en het belang van laagdrempelige communicatie met kwetsbare ouders.

1. Een open blik op (kans)armoede

 Met welke bril kijk jij naar kwetsbare leerlingen en hun ouders? Kan jouw team (kans)armoede detecteren bij leerlingen?

In het eerste deel van de webinar vertelt Famke van der Veken, opbouwmedewerker bij vzw T’ANtWOORD, over het effect van (kans)armoede op kinderen. Je krijgt inzicht in de mogelijke thuissituatie van kwetsbare leerlingen en ontdekt hoe dit zich kan vertalen naar de schoolomgeving.

2. Een hechte band tussen ouders en school

Hoe bereik je kwetsbare ouders? Welke momenten in het schooljaar grijp je aan voor communicatie?

Open en laagdrempelige communicatie met álle ouders - ook de meest kwetsbare - leidt tot een hechtere band tussen school en ouders en tussen leerlingen en leerkrachten. Colette Victor is projectcoördinator bij Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen. Ze vertelt over het belang van goede communicatie, hoe je verbindend kan communiceren en geeft praktische handvaten.

3. Een stem aan de ouders

Tijdens de webinar geven we ook het woord aan ouders uit Turnhout die in kansarmoede leven. Ze delen hun ervaringen, en die van hun kinderen, in korte getuigenissen.

 

De presentaties zijn hieronder als pdf te vinden. 

Krijt

Wil je met je basis- of secundaire school werken aan een armoede- en kostenbeleid? Schrijf je school dan in voor een Krijt-traject. Een lokale procesbegeleider en ervaringsdeskundige gaan met jouw team aan de slag.

Doorheen het traject bouwen we samen met jouw school aan een visie op het vlak van armoede én aan concrete armoedebeleidsmaatregelen op maat van de school. Deze dienen tegen het einde van het schooljaar geïmplementeerd te worden in het schoolreglement, zodat scholen het daaropvolgende schooljaar acties verwezenlijken. Eenvoudige acties kan de school al tijdens het eerste schooljaar uitvoeren.

Samen zetten we in op 3 pijlers:

  • een werkgroep armoede werkt structureel een beleid uit;
  • het team wordt gesensibiliseerd rond armoede- en kostenbeleid;
  • er wordt ingezet op netwerken en uitwisselen met andere organisaties en scholen.

Voor meer info kan je terecht op de website van Krijt of bij onderwijconsulent Cindy Mergits.

Goede praktijken

Regelmatig zetten we ook een goede praktijk van een Turnhoutse school in de kijker. Die kan je hier allemaal nalezen. Inspiratie hoef je soms niet ver te zoeken.