Omgevingsvergunning

In principe heb je voor alle werken aan of rondom de woning een omgevingsvergunning nodig.

Er zijn enkele uitzonderingen waarvoor een melding volstaat of die vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht. Meer informatie vind je op de website van het Omgevingsloket.

Indien je vragen heb kan je steeds contact opnemen met de dienst Ruimtelijke Ordening op het nummer 014 44 33 75 of via het contactformulier.

Procedure

Je kan een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket van Vlaanderen.  

Voor kleine werken aan of rond de woning zonder stabiliteitswerken kan je het snelinvoerloket gebruiken. In deze folder vind je meer informatie over hoe je een dossier kan aanmaken via het snelinvoerloket. 

De snelinvoer kan je niet gebruiken voor werken die:

  • De functie van het gebouw wijzigen.
  • Het aantal woongelegenheden wijzigen.
  • Constructieve wijzigingen (ingrepen met impact op de stabiliteit).

Voor die werken heb je een dossier met uitgebreide dossiersamenstelling nodig. Meer info vind je hier

Terug naar boven

Meebrengen

Als je voor informatie komt, breng dan enkele foto's, plannetjes en/of schetsen mee zodat we een basis hebben om over te praten.

Terug naar boven

Bedrag

Het bedrag dat je moet betalen kan voor elk dossier anders zijn. Na het indienen van je dossier krijg je een detailberekening toegestuurd ter informatie. Later ontvang je dan het aanslagbiljet.

Het belastingsreglement vind je hier.

Terug naar boven

Uitzonderingen

Een aanvraagdossier moet je in de regel digitaal indienen via het Omgevingsloket van Vlaanderen, maar er zijn nog wel enkele uitzonderingen. Volgende aanvragen mag je ook  analoog (op papier) indienen:

  • stedenbouwkundige projecten zonder medewerking van een architect;
  • meldingen van  ingedeelde inrichtingen of activiteiten (milieuaanvragen) van de derde klasse;
  • natuurvergunningen (voor o.a. vegetatiewijzigingen);
  • vergunningen voor kleinhandelsactiviteiten.

Voor het kappen van bomen zijn verschillende wetgevingen van toepassing. Soms kan dit met een omgevingsvergunning, maar soms moet je een vergunning van het Agentschap voor Natuur & Bos hebben.

Informeer je daarover steeds bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

Terug naar boven

Regelgeving