Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning verenigt volgende vroegere vergunningen:

  • stedenbouwkundige vergunning
  • milieuvergunning
  • verkavelingsvergunning
  • natuurvergunning (vegetatiewijzigingen)
  • vergunning voor kleinhandelsactiviteiten

Het voordeel van de omgevingsvergunning is dat er slechts één openbaar onderzoek en één adviesronde wordt georganiseerd waarna de overheid een beslissing neemt.

Bestaande vergunningen blijven geldig tot hun vervaldatum.

Procedure

Voor de procedure verwijzen we naar het omgevingsloket van Vlaanderen.

Terug naar boven

Meebrengen

Als je voor informatie komt, breng dan enkele foto's, plannetjes en/of schetsen mee zodat we een basis hebben om over te praten.

Terug naar boven

Bedrag

Het bedrag dat je moet betalen kan voor elk dossier anders zijn. Na het indienen van je dossier krijg je een detailberekening toegestuurd ter informatie. Later ontvang je dan het aanslagbiljet.

Het belastingsreglement vind je hier.

Terug naar boven

Uitzonderingen

Een aanvraagdossier moet je in de regel digitaal indienen via het Omgevingsloket van Vlaanderen, maar er zijn nog wel enkele uitzonderingen. Volgende aanvragen mag je ook  analoog (op papier) indienen:

  • stedenbouwkundige projecten zonder medewerking van een architect
  • meldingen van  ingedeelde inrichtingen of activiteiten (milieuaanvragen) van de derde klasse
  • natuurvergunningen (voor o.a. vegetatiewijzigingen)
  • vergunningen voor kleinhandelsactiviteiten

Voor het kappen van bomen zijn verschillende wetgevingen van toepassing. Soms kan dit met een omgevingsvergunning, maar soms moet je een vergunning van het Agentschap voor Natuur & Bos hebben.

Informeer je daarover steeds bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

Terug naar boven

Regelgeving