Offerfeest

Het Offerfeest of het Grote Feest is het tweede feest in de islam. Het wordt gevierd ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim, die bereid was zijn zoon te offeren in opdracht van God.


De moslimgemeenschap in Turnhout viert ook het Offerfeest. Tot in 2014 ondersteunde Stad Turnhout de moslimgemeenschap door een tijdelijke slachtvloer te organiseren om schapen te kunnen slachten. Sinds 1 januari 2019 is in Vlaanderen een algemeen verbod op het slachten van dieren zonder voorafgaande verdoving van kracht.

Moslims uit Turnhout kunnen een schaap aankopen en laten slachten in een erkend slachthuis in een andere gemeente. In Turnhout is er geen slachthuis. Thuis slachten is verboden, behalve voor een als landbouwhuisdier gehouden hoefdier. Het vlees daarvan mag alleen dienen voor de consumptie binnen het eigen gezin. De slachting verloopt ook hier volgens strenge regels.

Bij een slachting in een erkend slachthuis zorgt men ter plaatse voor de nodige documenten, zoals een slachtvergunning.

Voor meer info kun je terecht bij Bieke van Riel, 014 40 96 32.