Offerfeest

Het Offerfeest of het Grote Feest is het tweede feest in de islam. Het wordt gevierd ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim, die bereid was zijn zoon te offeren in opdracht van God.
De moslimgemeenschap in Turnhout viert ook het Offerfeest. Tot in 2014 ondersteunde Stad Turnhout de moslimgemeenschap door een tijdelijke slachtvloer te organiseren om schapen te kunnen slachten. Sinds 2015 mag men niet meer onverdoofd slachten in Vlaanderen, buiten een erkend slachthuis. In Turnhout is er geen slachthuis. Moslims uit Turnhout kunnen een schaap aankopen en laten slachten in een erkend slachthuis in een andere gemeente.

Omdat er in Turnhout geen slachthuis is en er geen consensus is om verdoofd te slachten op een tijdelijk erkende slachtvloer, verkoopt Stad Turnhout ook bijna geen slachtvergunningen meer. Bij een slachting in een erkend slachthuis zorgt men ter plaatse voor de nodige documenten.

De moslims van de moskee Ittihad organiseren op de dag van het Offerfeest een barbecue in Park Spooreinde. De dag begint met het gebed ’s morgens ter plaatse. Daarna begint men aan het bakken van het vlees en komen gezinnen met kinderen samen om feest te vieren. Ook andere geïnteresseerden en mensen uit de buurt zijn welkom.

Voor meer info kun je terecht bij Bieke Van Riel, 014 40 96 32.