Noodvoedselhulp

Stad Turnhout voorziet  in samenwerking met de Gezins- en Gezondheidsraad noodvoedselhulp voor inwoners die niet de middelen hebben om voedsel te kopen. Deze noodhulp kan aangevraagd worden bij verschillende sociale organsaties zoals CAW De Kempen, OCMW Turnhout, Mutualiteiten.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor noodvoedselhulp, wordt er naar de volledige context van de aanvrager gekeken.  Op basis hiervan kan de hulpverlener een inschatting maken en kan hij een doorverwijzing voor hulp opmaken.

Terug naar boven

Procedure

Doorverwijzende organisaties kunnen naar eigen inzicht en onderzoek personen doorverwijzen. Ze geven de mensen een doorverwijzingsformulier mee op naam met één of twee data van de noodvoedselhulp op. Hierna brengen ze de dienst Gelijke Kansen op de hoogte. Zij geven door welke bewoners ze hebben doorverwezen, voor welke data en met welke gezinssamenstelling. Stad Turnhout zorgt dan samen met de Gezins- en Gezondheidsraad voor de rest.

Terug naar boven

Meebrengen

De organisaties die Turnhoutse inwoners willen doorverwijzen beschikken zelf over de correcte doorverwijzingsformulieren. Deze kunnen ze zelf invullen naar gelang de situatie.

Terug naar boven

Uitzonderingen

De voedselbedeling vindt tweewekelijks plaats op donderdag van 14 tot 17 uur  in de ontmoetingsruimte van T'ANtWOORD, Otterstraat 116 te Turnhout. Mensen kunnen in deze tussentijd in een acute noodsituatie terecht komen. Zij kunnen na overleg met de dienst Gelijke Kansen een pakket verkrijgen op een afgesproken moment.

Terug naar boven

Regelgeving

Er kunnen enkel personen doorverwezen worden die gedomicilieerd zijn in Turnhout. Personen kunnen enkel doorverwezen worden naar de noodvoedselhulp via het nieuwe aangepaste doorverwijzingdocument en dit ter attentie van Lis Van Mierlo en Sam Hufkens. In deze mail staat duidelijk vermeld over welk gezin het gaat en wat de gezinssamenstelling is. Vermeldt hierbij voor welke data het gezin een pakket wenst. Stuur deze mail ten laatste woensdag om 12 uur voor de voedselbedeling. Hierna best telefonisch contact opnemen via het nummer 0478 88 57 02. De voedselbedelingen vinden om de twee weken op donderdagnamiddag plaats in de ontmoetingruimte van T' ANtWOORD, Otterstraat 116, 2300 Turnhout. Indien gezinnen niet aanwezig kunnen zijn op de voedselbedeling, gelieve te verwittigen! 

Terug naar boven