Naamsverandering

Familienamen kunnen alleen veranderd worden als je een grondige reden hebt. Je moet daarvoor een gemotiveerde aanvraag indienen bij de Federale overheidsdienst Justitie, met vermelding van de redenen.

Een naamsverandering is een Koninklijk Besluit.

 

Voorwaarden

Je moet een gemotiveerde, grondige reden hebben om jouw naam te kunnen wijzigen.

 

Terug naar boven

Procedure

Om een naamswijziging aan te vragen, moet je een gemotiveerde aanvraag indienen bij de Federale overheidsdienst Justitie, met duidelijke vermelding van de redenen.

Het verzoekschrift moet je aangetekend verzenden naar het volgende adres:
Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst naamsveranderingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel
tel 02 542 67 01 (03)

U dient volgende documenten toe te voegen bij het verzoekschrift:

 • Een integrale kopie van uw geboorteakte
  Als u vluchteling of staatloos bent, volstaat een attest van het CGVS
 • Een bewijs van Belgische nationaliteit
  of een attest van het CGVS dat de status van vluchteling of staatloze bewijst
 • Een recent attest van hoofdverblijfplaats
 • Een uittreksel uit het strafregister - Model 1

Deze documenten kunt u makkelijk verkrijgen via ons e-loket.

 • Een bewijs van betaling van het registratierecht.
  Dit document ontvangt u na betaling van 140 euro bij het registratiekantoor

De totale duur van de procedure varieert van 6 tot 12 maanden, afhankelijk van de complexiteit van het dossier.

De Federale overheidsdienst Justitie stuurt het Koninklijk Besluit binnen de 15 dagen naar de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand. De ambtenaar van de burgerlijke stand beschikt eveneens over 15 dagen om de naamsverandering over te schrijven in het register.

 

Terug naar boven

Meebrengen

Bedrag

Voor de naamsverandering betaal je een registratierecht van 140 euro bij het registratiekantoor.

 

Terug naar boven

Uitzonderingen

Regelgeving