Attest van immatriculatie

Let op!

Door de huidige veiligheidsmaatregelen werkt Burgerzaken enkel op afspraak. Je kan ons bereiken op 014 44 33 33.

Een attest van immatriculatie is een voorlopige Belgische verblijfsvergunning voor niet-EU- burgers. Zij verkrijgen deze vergunning in afwachting van een definitieve uitspraak over hun verblijf. Dit attest is ook gekend als de 'oranje kaart'.

Voorwaarden

Het attest wordt afgegeven aan niet-Belgen die onder één van volgende categorieën vallen:

  • Een niet-EU gezinshereniger met een niet-EU onderdaan
  • Een niet-EU gezinshereniger met een onderdaan van de Europese Economische Ruimte of Belg
  • Slachtoffers van de mensenhandel
  • Een asielzoeker wiens asielaanvraag ontvankelijk is verklaard.
  • Een niet-Belg waarvan de medische regularisatieaanvraag ontvankelijk werd verklaard.
  • Een niet-EU student die nog geen inschrijvingsattest kan voorleggen van een universiteit of hogeschool.

Terug naar boven

Procedure

Als de vreemdeling recht heeft op een attest van immatriculatie levert de dienst Burgerzaken dit af. Het attest van immatriculatie kan maandelijks of viermaandelijks verlengd worden.

Terug naar boven

Meebrengen

1 pasfoto

Terug naar boven

Bedrag