Basissubsidie sportverenigingen

Het subsidiereglement bevat volgende hoofdstukken:

 • DEEL I - werkingssubsidie kwantiteit
 • DEEL II - werkingssubsidie kwaliteit
 • DEEL III - werkingssubsidie kwaliteitsvol trainerskader
 • DEEL IV - werkingssubsidie jeugdbeleid
 • DEEL V - opleidingen
 • DEEL VI - G-Sport

Voorwaarden

Om voor deze toelage in aanmerking te komen, moet de vereniging voldoen aan volgende voorwaarden:

 • de sportvereniging telt minimaal tien actieve leden op moment van de subsidieaanvraag
 • de sportvereniging telt minimaal één jaar werking - bijkomend kan een vereniging geen toelage ontvangen in hetzelfde werkingsjaar wanneer zij een toelage 'startende sportverenigin' heeft ontvangen
 • gedeeltelijke toelage wanneer de sportvereniging 'type 3' is:
  • wanneer de sportvereniging zowel een wekelijkse werking heeft en activiteiten, evenementen en/of lessenreeksen organiseert, wordt volgende logica gevolgd:
   • aangesloten leden die deelnemen aan wekelijkse trainingsmomenten worde geplaatst bij deel I, punt 2 'aantal effectieve leden'
   • activiteiten, lessenreeksen en/of evenementen worden geplaatst bij deel II, doelstelling 3 'divers activiteitenaanbod'

Specifieke voorwaarden om in aanmerking te komen voor deel IV jeugdbeleid:

 • de sportvereniging telt minimaal tien actieve jeugdleden

Specifieke voorwaarden om in aanmerking te komen voor deel VI G-Sport:

 • de sportvereniging vraagt voor de G-werking geen toelage aan bij Sport Vlaanderen

Terug naar boven

Procedure

De subsidiëring van het huidig werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging met betrekking tot het voorgaande werkingsjaar (1 juli jaar x-1 tot en met 30 juni jaar x).

De aanvraag moet online ingediend worden voor 10 september van jaar x.

De toelage wordt steeds in jaar x toegekend en uitbetaald.

Terug naar boven