Melding vervuilde woning

Burgers kunnen aan het Turnhoutse stadsbestuur melding doen van een vervuilde woning in hun buurt of omgeving.

De burgemeester kan op basis van twee verschillende wetgevingen individuele maatregelen treffen inzake ongezonde woningen: de Nieuwe gemeentewet (artikel 135, §2, de algemene administratieve politiebevoegdheid1, met name de openbare orde: de openbare veiligheid, rust, gezondheid en netheid2) en de Huisvestingscode (artikel 673, de bijzondere administratieve politiebevoegdheid4).

Naar gelang het interventiekader van de burgemeester, wordt de ongezonde woning gedefinieerd volgens de criteria van hygiëne of minimumcomfort. Krachtens artikel 135, § 2, van de NGW, richt het begrip ongezonde woning zich op « iedere woning die een ernstige bedreiging inhoudt voor de verspreiding van besmettelijke ziekten en die niet enkel de gezondheid van eventuele bewoners bedreigt maar de hele volksgezondheid»

Meldingen omtrent vervuilde woningen in Turnhout kunnen bij Gelijke Kansen - Gezondheid.