Welke naam krijgt mijn kind?

Sinds 1 juni 2014 is het nieuwe naamrecht van kracht. Voortaan kunnen Belgische kinderen een van de volgende namen dragen:

 • naam van de vader;
 • naam van de moeder;
 • dubbele naam die bestaat uit de naam van de vader gevolgd door de naam van de moeder;
 • dubbele naam die bestaat uit de naam van de moeder gevolgd door de naam van de vader.

 Mogelijkheden

 • Voor een eerste gemeenschappelijk kind geboren vanaf 1 juni 2014 maak je bij de geboorteaangifte de naamkeuze.
 • Als een kind geboren is na 1 juni 2014 en er al gemeenschappelijke kinderen zijn:
  • Het kind krijgt de naam van de vader.
  • De ouders kunnen binnen drie maanden na de dag van de bevalling samen een verklaring van naamskeuze afleggen bij de gemeentelijke dienst burgerzaken in hun woonplaats op voorwaarde dat er geen gemeenschappelijke meerderjarige kinderen zijn.
 • Bij onenigheid tussen de ouders over de naam of indien zij weigeren om een keuze te maken krijgt het kind de dubbele naam in alfabetische volgorde.

Je kunt slechts één keer een keuze maken. Eenmaal deze keuze gemaakt is, geldt die voor alle kinderen van dezelfde ouders.