Lokaal Overleg Kinderopvang

Omschrijving

Het Lokaal Overleg Kinderopvang heeft volgende taken:

  • Het lokaal bestuur adviseren bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan.
  • Het lokaal bestuur adviseren over de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan.
  • Het lokaal bestuur adviseren met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang vergadert twee à drie keer per jaar.

Agenda's en verslagen