Zoneringsplannen

De Vlaamse Milieumaatschappij legde in 2008 de zoneringsplannen vast.

Deze plannen bepalen welke woningen aangesloten of aansluitbaar zijn op de riolering en waarvan het water dus gezuiverd wordt in een groot waterzuiveringsstation.

Ze bepalen ook bij welke woning er nooit riolering zal komen.

Bij de woningen waar nooit riolering komt, staan de eigenaars zelf in voor de zuivering van hun afvalwater (via een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA)).

Een Europese richtlijn en Vlaamse wet legt alle gemeenten op afvalwater af te voeren en te zuiveren en het oppervlaktewater te beschermen.

Het lozen van afvalwater moet voldoen aan de milieuwetgeving zoals deze in Vlarem II wordt vermeld.

Bijgevolg mag het afvalwater niet langer worden geloosd in grachten, oppervlaktewateren enzovoort.