Mondiale Raad

Omschrijving

De Mondiale raad bestaat uit een algemene vergadering en een dagelijks bestuur. Daarnaast kunnen er om bepaalde activiteiten uit te werken werkgroepen opgericht worden.

De werking van deze organen wordt ondersteund door de stedelijke adviseur internationale samenwerking.

De algemene vergadering is een open vergadering, die bestaat uit afgevaardigden van organisaties en individuele belangstellenden. Ze vergadert tweemaandelijks, behalve in juli en augustus. Het dagelijks bestuur staat in voor het dagelijks beheer van de Mondiale Raad, en bereidt de agenda van de algemene vergadering voor.

Agenda's en verslagen

De data en agenda van de volgende vergaderingen worden online gezet na de laatste vergadering.

De volgende algemene vergadering van de Mondiale Raad vindt plaats op woensdag 20 januari 2016 om 20 uur in lokaal D in de Warande. Iedereen welkom!