Mondiale Raad

Omschrijving

De Mondiale raad bestaat uit een algemene vergadering en een dagelijks bestuur. Daarnaast kunnen er om bepaalde activiteiten uit te werken werkgroepen opgericht worden.

De werking van deze organen wordt ondersteund door de stedelijke adviseur internationale samenwerking.

De algemene vergadering is een open vergadering, die bestaat uit afgevaardigden van organisaties en individuele belangstellenden. Ze vergadert tweemaandelijks, behalve in juli en augustus. Het dagelijks bestuur staat in voor het dagelijks beheer van de Mondiale Raad en bereidt de agenda van de algemene vergadering voor.

Agenda's en verslagen

De data, agenda en verslagen van de algemene vergaderingen kun je steeds opvragen via noordzuid@turnhout.be.

De voorzitter van de Turnhoutse Mondiale Raad is Johan Verhaert. Hij is te bereiken via mondialeraadturnhout@gmail.com.