Mobiliteitsplan

De vier gemeenten van Stadsregio Turnhout hebben samen één gezamenlijk mobiliteitsplan. Het streefdoel is duidelijk: of je nu kind, volwassene of oudere bent, voetganger, fietser, autobestuurder of vrachtwagenchauffeur ... iedereen moet zich zorgeloos kunnen verplaatsen in onze regio. 

De auto behoudt een belangrijke plaats in onze straten, maar we willen écht dat inwoners en bezoekers zich veel meer te voet, met de fiets, trein of met de bus gaan verplaatsen. 

Door meer  in te zetten op voetgangers, fietsers en openbaar vervoer, willen we vier belangrijke doelstellingen bereiken: 

  1. De leefkwaliteit in buurten en centra verhogen.
  2. Bereikbaar zijn en blijven met de fiets en met comfortabel openbaar vervoer.
  3. De gezondheid van onze inwoners verbeteren. 
  4. Antwoorden geven op de uitdagingen op vlak van klimaat.

Gewoon gaan!

Ben jij benieuwd welke concrete acties en grotere projecten de komende jaren uitgewerkt worden? Ga naar de website www.gewoongaan.be en kijk op de kaart wat het plan voor jouw buurt betekent.

Andere nuttige documenten

Het mobiliteitsbeleid is nauw verweven met het ruimtelijk beleid en de ruimtelijke structuurplannen op alle beleidsniveaus. Voor de regio is er ook de gebiedsgerichte mobiliteitsvisie Noorderkempen uitgewerkt met veertien gemeenten en de provincie.

Sneltoets Stadsregio Turnhout
Mobiliteitsplan Stadsregio Turnhout
Gebiedsgerichte mobiliteitsvisie Noorderkempen
Mobiliteitsplan Vlaanderen