Maak kennis met Stad Turnhout

Turnhout in feiten en cijfers

Turnhout ligt in het noordoosten van de provincie Antwerpen. De speelkaartenstad is de hoofdstad van de Antwerpse Kempen en van het arrondissement. Ze heeft een oppervlakte van 56025 ha en telt ongeveer 44 000 inwoners.

Missie van Stad Turnhout

De missie van Stad Turnhout vertelt wie we zijn, wie onze klanten zijn en wat we voor hen willen betekenen. Ze gaat als volgt: 'Als stedelijke organisatie werken we aan de ontwikkeling van onze centrumstad met een uitgesproken identiteit. We handelen hierbij met een open geest en vanuit het algemeen belang. Om dit te bereiken, engageren we ons voor een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening die steunt op een optimale inzet van mensen en middelen. Bij de beleidsvoorbereiding - en uitvoering vertrekken we vanuit de werkelijke behoefte van onze doelgroepen.'

Basiswaarden van de organisatie

Uit de missie volgen een aantal waarden die we belangrijk vinden:

  • Klantvriendelijkheid: zo moet onze dienstverlening er uitzien. We gaan voor een goede service en voor medewerkers die de klant centraal stellen. Onze dienstverlening bouwen we klantgericht uit.
  • Samenwerking: dit is essentieel, je maakt immers deel uit van één of meerdere teams. Je gaat voor gezamenlijke resultaten.
  • Organisatiebetrokkenheid: deze uit je door voor de stad op te komen. Je bent loyaal aan de organisatie.
  • Voortdurend verbeteren: dit staat bij ons hoog aangeschreven. Onze omgeving verandert voortdurend. We staan open voor nieuwe ideeën en werkwijzen. Elke medewerker is bereid om mee te groeien.
  • Betrouwbaarheid: je leeft de afspraken en basisregels na. We wensen medewerkers die hun verantwoordelijkheid opnemen en consequent en correct handelen.