Linda Verheyen (Campos)

Tutorwerking: een inspirerend project op Campos  

Campos zet al enkele decennia in op een doorgedreven tutorwerking voor alle leerlingen. Adjunct-directeur Linda Verheyen neemt ons mee in dit interessante project.

Jullie werken al een hele tijd met een tutorsysteem. Wat houdt dat precies in?

Linda: “Wij werken inderdaad al heel wat jaren met dit systeem. Eigenlijk kadert het In ons beleid rond Warme School. Elke leerling heeft iemand nodig waarbij hij zich op zijn gemak voelt en die hij vertrouwt en dat is de tutor. Zo’n tutorleerkracht vormt eigenlijk de verbinding tussen de leerling en de rest van het korps.”

"Elke leerling heeft iemand nodig waarbij hij zich op zijn gemak voelt en die hij vertrouwt en dat is de tutor."

 

Hoe kiest een leerling zijn tutor?

Linda: “In het begin van het schooljaar, na een drietal weken, krijgt elke leerling de kans om een tutor te kiezen uit de leerkrachten waar hij op dat moment les van heeft. Hij stelt dan via een link een top 3 samen. In de eerste graad begeleiden we dit nog en gebeurt het tijdens het wekelijkse klasuur. Natuurlijk is de ene leerkracht al wat populairder dan de andere, maar we beperken het aantal leerlingen bewust tot 10 per tutor. In theorie kan zo’n tutor dus elk jaar wisselen, maar in de praktijk gaan die vaak wel enkele schooljaren mee. We zijn maar een kleine school en een aantal leerkrachten komen in verschillende jaren. Zeker in de eerste graad proberen wij er wel wat continuïteit in te houden. Die leerlingen hebben nog net iets meer begeleiding nodig. In de B-stroom bijvoorbeeld gaat de titularis ook mee van het eerste naar het tweede jaar.”

Wat zijn dan de precieze taken van een tutor?

Linda: “Het oudercontact is misschien wel een van de voornaamste taken. De tutor doet al een gesprek met de betrokken leerling vóór de klassenraad. Dit helpt al om tijdens de bespreking een aantal zaken wat duidelijker te maken. Is er een reden waarom hij op dat moment niet goed presteert bijvoorbeeld? Waarom is er een attitudeprobleem? Na de klassenraad is er dan ook een terugkoppeling naar de leerling. Ook de algemene rapportcommentaren worden door de tutor geschreven. Zo kan die een heel gefundeerd gesprek met de ouders aangaan.

Daarnaast zijn er ook op regelmatige basis tutorgesprekken ingepland. Bij sommige leerlingen is dat haast elke week, bij andere kan dat beperkt blijven tot enkele keren per jaar. Die gesprekken kunnen breed gaan: studieresultaten, houding in de klas, welbevinden… Voor ons is de tutor dan ook altijd het eerste aanspreekpunt bij een eventueel probleem en zal hij de connectie met de ouders maken.

Daarnaast zijn er ook nog wat praktische zaken die een tutor op zich neemt: de examenplanning bijvoorbeeld. Er komt dus heel wat bij kijken!”

Wat is de rol van de titularis dan nog?

Linda: “Die is eigenlijk vrij beperkt. We zien dat eerder als iemand die de administratie van de klas doet, zeker in het begin van het schooljaar. In de derde graad is de titularis meestal ook de tutor, tenzij het over grote klasgroepen gaat. Dan werken we met een titularis en een hulptitularis. Normaal zijn die oudere leerlingen wel mondig genoeg om hun weg te vinden. Dat verloopt eigenlijk allemaal heel organisch. Wij werken ook met kleine tussentijdse kernklassenraden. Daar zitten dan 3 tot 5 leerkrachten én de tutor.”

"Het tutorschap bepaalt mee de eigenheid van onze school."

 

Ik kan me voorstellen dat de job van tutor niet op ieders lijf geschreven is.

Linda: “Dat is inderdaad iets waarin je moet groeien. Zo zetten onze 2 mentoren hier al heel hard op in bij de aanvangsbegeleiding van de nieuwe leerkrachten. Dat vinden we echt een belangrijk onderdeel van het begeleidingsplan. Een startende leerkracht heeft nog niet dadelijk 10 tutorleerlingen. We beperken het aantal leerlingen dat hij/zij moet begeleiden omdat het eerste jaar al best pittig is voor een nieuwe leerkracht. Aangezien dit één van de pijlers van onze school is, vinden we wel het belangrijk om nieuwe leerkrachten al snel mee te nemen in dit verhaal. Het tutorschap bepaalt mee de eigenheid van onze school.”

Leeft dit ook bij de leerlingen?

Linda: “Over het algemeen wel. Leerlingen en ouders zien hier zeker wel de meerwaarde van in. Er zijn er natuurlijk altijd die er het nut niet van inzien en geen tutor kiezen, maar die krijgen er dan een aangewezen. Da’s niet de ideale situatie, want vaak zijn dat net de leerlingen die wel een betrokken leerkracht kunnen gebruiken.

Ook late instromers krijgen een tutor toegewezen. We proberen dan een zo goed mogelijke match te maken, afhankelijk van het profiel van de leerling en de tutor. Ook bij bepaalde leerlingen proberen we maatwerk te voorzien. We hebben bijvoorbeeld een jongen die problemen heeft met vrouwelijk gezag. Daar moet je dan ook geen vrouwelijke tutor bij zetten, he?”

"We proberen zo echt op maat te werken en de communicatie tussen alle partijen te optimaliseren."

 

Dit project loopt nu al tientallen jaren op Campos. Wat is voor jullie de meerwaarde?

Linda: “Het persoonlijk contact vinden we wel heel belangrijk. Daarnaast wordt de essentiële informatie ook niet versnipperd over verschillende personen. Je kunt heel wat informatie in een leerlingvolgsysteem zetten, maar je kunt als leerkracht nu eenmaal niet elke leerling opvolgen. Dat zijn er soms gewoon te veel. Dat is ook het grote verschil met het basisonderwijs, waar 1 leerkracht het overzicht heeft. Bovendien worden ook niet alle gegevens – zeker de vertrouwelijke info niet – in een leerlingvolgsysteem gezet. De lijn nice-to-know en need-to-know is vaak heel dun. Kortom: onze tutor is echt wel een van de pijlers waar we op stoelen. We proberen zo echt op maat te werken en de communicatie tussen alle partijen te optimaliseren.”

Hartelijk dank voor deze inspirerende uiteenzetting!