Leerrecht

Samen naar een plan leerrecht

Elke leerling heeft recht op onderwijs, jij ook. Samen willen we ervoor zorgen dat je een diploma of een kwalificatie behaalt. Zo ben je beter gewapend om je op de arbeidsmarkt te begeven. Gaat er iets mis? Weet dan dat je geholpen kan worden. 

Wat kan jij doen?

Praten helpt. Neem iemand in vertrouwen als je met een probleem zit:

Er is veel hulp mogelijk, ook voor jou!

Brugfiguur voor 12-25 jarigen

Wil je met iemand praten maar je weet niet waar je terecht kan? Gaat het niet goed op school, thuis,.. Heb je nood aan een luisterend oor? Zoek je gezelschap in de wachtkamer? Wil je iemand die met je meegaat? Contacteer dan Brugfiguur Eva Seuren. Jongeren tussen 12 en 25 jaar kunnen zich gratis en in vertrouwen aanmelden met eender welke vraag of probleem. 

Brugfiguur Turnhout is een dienst van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) De Kempen. 

Bereik je Brugfiguur op:
0471 70 22 68
eva.seuren@cawdekempen.be
Stationstraat 80 bus 3, 2300 Turnhout

Schoolspotter

De schoolspotter is in de stad op pad om jongeren te helpen, met bijzondere aandacht voor 12- tot 14-jarigen. Je kan haar tegenkomen in de schoolbuurten, op speelpleinen en andere hotspots in Turnhout. De schoolspotter luistert en helpt met doorverwijzen naar hulpverlening, een vertrouwensleerkracht, ... 

Bereik je schoolspotter op:

schoolspotter@turnhout.be

We willen toch nog meegeven dat:

Spijbelen door de wet van de leerplicht verboden is! Je school noteert iedere ongewettigde afwezigheid en het Ministerie van Onderwijs en Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) worden op de hoogte gebracht.

Wat gebeurt er met spijbelaars?

Ouders van spijbelaars krijgen bericht thuis. Een CLB-medewerker neemt contact op met jou en je ouders voor een gesprek. Indien nodig wordt de politie verwittigd en kan de jeugdrechtbank stappen ondernemen.