Subsidie hagen, houtkanten, knotbomen

Voor de aanplant en het onderhoud van houtkanten, hagen en knotbomen in het buitengebied kun je subsidie krijgen.

Voorwaarden

 • Zowel voor eigenaar als beheerder van het terrein
 • Gelegen zijn binnen of grenzend aan het landelijk gebied
 • Hagen en houtkanten minstens 25 m lengte
 • Bomenrijen die niet worden geknot: minstens 100 m lengte
 • Knotbomen: minstens 20 stuks
 • Enkel streekeigen soorten voorkomend op de lijst bij het reglement
 • Hagen en houtkanten moeten minstens 10 jaar blijven staan
 • Bomenrijen moeten minstens 20 jaar blijven staan
 • Afmetingen plantgoed en plantafstanden zijn ook voorgeschreven
 • Verboden langs hagen, houtkanten en bomen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken
 • Verboden bermen te verbranden langs hagen, houtkanten en bomen
 • Verboden te ploegen op minder dan 1 m afstand van hagen en houtkanten en op minder dan 3 m van bomen

Terug naar boven

Procedure

Je kunt de aanvraag voor de geplande werken invullen vóór 1 december van het lopende kalenderjaar.

Na de werken komt een ambtenaar ter plaatse de uitgevoerde werken controleren.

Terug naar boven

Meebrengen

 • Kadastraal plan
 • Eigendomsakte of akkoord van de eigenaar
 • Situeringsplan op schaal 1/10 000

Eventueel:

 • Een schriftelijk akkoord van andere betrokken partijen (eigenaar(s) belendende percelen, pachters, planters, e.d.) ingeval de werken gepland zijn tussen twee eigendommen.
 • Een kopie van de vergunningen indien deze noodzakelijk zijn.
 • Als slechts een gedeelte van een houtkant wordt onderhouden moet een plan met aanduiding van dat gedeelte van de houtkant worden bijgevoegd.

Terug naar boven

Bedrag

 • 0,40 euro per stuk voor aanplant van struiken
 • 2,50 euro per stuk voor aanplant van niet-bewortelde bomen
 • 6,20 euro per stuk voor bewortelde bomen

Maximumbedrag is 250 euro per jaar.

 • 0,50 euro per m voor onderhoud van hagen
 • 1,25 euro per m voor onderhoud van houtkanten
 • 6,20 euro per stuk voor het knotten van bomen

Maximumbedrag is 125 euro per jaar.

Terug naar boven

Uitzonderingen

Geen subsidie voor:

 • landbouwers die met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een beheersovereenkomst hebben;
 • sier- en visvijvers;
 • aanplantingen in het open gebied in het noorden van Turnhout (Zwarte Heide, Hoge Heide, Ravelse Bergen, Bijheide, Baarlse Heide).

Terug naar boven