Kleinschalige waterzuivering

Bij woningen waar nooit riolering komt (volgens het zoneringsplan) staan de eigenaars zelf in voor de zuivering van hun afvalwater. Deze zuivering moet gebeuren via een 'individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater' (IBA).

Er bestaan verschillende systemen zoals een percolatie rietveld of kleinschalige waterzuivering.

Een IBA kan alleen goed werken als er voldoende debiet is. Bij woningen die niet permanent bewoond worden, kan het debiet te laag liggen om een goede werking te kunnen garanderen. Een voorbeeld hiervan zijn weekendverblijven waar geen permanente bewoning is. Het is mogelijk dat deze woningen niet in aanmerking komen voor het plaatsen van een IBA en dan is een put zonder overloop hier het enige alternatief.

Wanneer je een nieuwbouw bouwt of een bestaande woning verbouwt, zal altijd nagekeken worden in welk gebied jouw woning ligt.

Als het nodig is zal een IBA worden opgelegd in de bouwvergunning.

Sowieso zal je ook in dit geval moeten voorzien in een gescheiden afvoer van het afvalwater en het regenwater (het water moet 'vuil' genoeg zijn opdat de IBA goed zou werken).