Klachten over Stad Turnhout

Voor klachten over de werking van het stadsbestuur of van de stedelijke diensten van Stad Turnhout, is het aanspreekpunt de klachtencoördinator.

Voorwaarden

Klachten moeten betrekking hebben op:

 • een concrete handelwijze van de bestuursinstelling in een bepaalde aangelegenheid of
 • de concrete toepassing van een bestaande regelgeving.

Een klacht kan gaan over:

 1. een foute behandeling
  • de behandelingswijze ("Ik werd afgesnauwd", …)
  • een termijn ("Ik wacht nu al maanden lang op een antwoord.", …)
  • een beslissing ("De beslissing is niet gemotiveerd.", …)
 2. het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze (procedures, …)
 3. het niet uitvoeren van een handeling of prestatie door een ambtenaar, een gemeenteraadslid, een schepen of een burgemeester.

Bijkomend criterium is dat de ontevredenheid redelijkerwijze had kunnen voorkomen worden.

Terug naar boven

Procedure

 • Een klacht over de werking van het bestuur dien je in per mail, per brief, telefonisch of persoonlijk aan een medewerker.
 • Ze wordt meteen ingeschreven en aan de betrokken dienst bezorgd.
 • De betrokken dienst geeft binnen 45 dagen antwoord.

Terug naar boven