Kindvriendelijke stad

We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren zich in onze stad volop kunnen ontplooien. Daarom ondernemen we heel wat acties om Turnhout kind- en jeugdvriendelijk te maken.

In de zomer van 2020 stelden we een programmaregisseur kind- en jeugdvriendelijke stad aan. Tijdens de coronacrisis konden we zo samen met partners veel acties op korte tijd realiseren om de zware impact op het mentaal welzijn van kinderen, jongeren en gezinnen naar aanleiding van de coronacrisis te verlichten.

Daarnaast blijven we de kindvriendelijke publieke ruimte verder uitbouwen. We baseren ons daarbij op de resultaten van de studie 'kindvriendelijke publieke ruimte'.

Bij (middel)grote verkavelingen leggen we bijvoorbeeld standaard de kindvriendelijke planningsprincipes op. Dat gaat onder meer over het parkeren van bezoekers aan de rand van de nieuwe wijk, het verbieden van doorgaand autoverkeer en de uitbouw van een traag wegennetwerk met centraal gelegen ontmoetings- en speelruimtes.  

Ook het stadsregionaal mobiliteitsplan bevat concrete acties om de veiligheid voor kinderen en jongeren in het verkeer te verhogen. Zo zorgen we voor veilige regionale fiets- en schoolroutes, en voor fietsstraten in het stadscentrum en in schoolomgevingen. Intussen zijn ook twee oversteekplaatsen aan de ring reeds conflictvrij gemaakt.

Bovendien zetten we sterk in op nieuwe vrijetijdsinitiatieven voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, met projecten als OKANimatoren en Sportpret, en werken we aan communicatie en participatie op maat van kinderen. Zo krijgen kinderen of jongeren jaarlijks de regie over het Stadsmagazine. Het ene jaar geven we het woord aan kinderen, het andere jaar zijn jongeren aan de beurt.