Kappen van een boom of een bos

Kappen van een boom

Bepaal eerst of de boom zich in een bos bevindt. Let op! De wettelijke definitie van het begrip ‘bos’ is ruim opgevat waardoor ook een groepje bomen in een tuin in bepaalde gevallen een 'bos' is.

Als je een boom wilt vellen (= kappen), heb je meestal een vergunning nodig.

De boom staat niet in een bos:

Je hebt GEEN vergunning nodig als:

  • de stamomtrek kleiner is dan 0,5 m (gemeten 1,5 m boven de grond);
  • de stamomtrek kleiner is dan 1 m als het een fruitboom is;
  • de boom kleiner is dan 3,5 m.

Als je denkt dat de boom een acuut gevaar kan vormen (omvallen, scheef hangen) zal een deskundige van de Stad een plaatsbezoek brengen om dat na te kijken. Daarna zal de burgemeester toelating geven om de boom snel te kappen of beslissen dat je toch een vergunning moet aanvragen.

In alle andere gevallen heb je voor het kappen een omgevingsvergunning nodig voor stedenbouwkundige handelingen.

De boom staat wel in een bos:

Als je een boom in een bos wilt kappen, spreken we eigenlijk van bosbeheer. Daarvoor heb je een kapmachtiging nodig van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Kappen van een bos

In principe is ontbossen verboden. Als je toch een bos in zijn geheel of deels wilt kappen, heb je een omgevingsvergunning nodig waaraan je een voorstel voor boscompensatie moet toevoegen.

In vier specifieke situaties moet je geen ontheffing vragen en kun je direct de omgevingsvergunning aanvragen.