Jeugdraad

Omschrijving

De jeugdraad is het erkende adviesorgaan rond jongerenthema's in Turnhout. Wanneer het stadsbestuur acties plant die een impact heeft op jongeren, wordt er advies gevraagd aan de jeugdraad. Ook kan de jeugdraad zelf initiatief nemen om het stadsbestuur te adviseren rond uiteenlopende thema’s.  

De jeugdraad is samengesteld uit afgevaardigden van jeugdbewegingen en geïnteresseerde jongeren. Alle jongeren van 16 t.e.m. 30 jaar zijn welkom. Laat jij graag van je horen of denk je graag mee na over thema’s die een impact hebben over kinderen en jongeren? Dan is dit iets voor jou!

De jeugdraad komt een 6-tal keer per schooljaar samen. We spreken dan om 19u30 af in jeugdcentrum Wollewei. De exacte data kan je hieronder terugvinden.

Heb je vragen? Geef een seintje via jeugdraad@turnhout.be.

Memorandum

De jeugdraad schreef naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2024 een “memorandum”. In deze nota verzamelde de jeugdraad zijn belangrijkste ambities en actiepunten voor het toekomstige stadsbestuur.

Als jeugdraad vinden we de stem van kinderen en jongeren ontzettend belangrijk. 35% van de inwoners in Turnhout is jonger dan 30 jaar. Zij vormen daarom een belangrijke doelgroep voor het beleid in Turnhout. Binnen dit memorandum zetten we de stem van jongeren centraal. We schuiven vijf prioritaire thema’s naar voor:

  • Kansrijk opgroeien
  • Wonen
  • Veilige buurt
  • Mobiliteit
  • Onderwijs

Benieuwd naar onze aanbevelingen? Lees ze hier!

Volgende data

  • Woensdag 27 april - vorming “In gesprek over psychisch welzijn” 
  • Donderdag 23 mei
  • Woensdag 11 september - speeddate & debat met de Turnhoutse politiek

Zin om een kijkje te komen nemen? Dan ben je welkom om 19u30 in jeugdcentrum Wollewei.

Verslagen

Werkjaar 2023-2024

Werkjaar 2022-2023

Werkjaar 2021 - 2022

Werkjaar 2020 - 2021