Subsidie voor investeringswerken aan jeugdlokalen

Erkende jeugdverenigingen of jeugdorganisaties kunnen beroep doen op de subsidie voor investeringswerken aan hun jeugdlokaal. Denk maar aan noodzakelijke renovatiewerken aan je jeugdlokaal, het opstarten van een nieuwbouwproject, het uitvoeren van de nodige ingrepen na vandalisme of het aankopen van nieuwe brandblussers…

Aan de hand van het individuele dossier van je jeugdvereniging wordt de subsidieaanvraag geëvalueerd. Gedetailleerde kostenramingen en plannen worden onder de loep genomen en afhankelijk van de aard van de werken wordt het subsidiebedrag en subsidiepercentage goedgekeurd. Deze goedkeuring gebeurt door vzw Jeugdprogrammatie (vzw JeP).

Het maximale subsidiebedrag is afhankelijk van de aard van het contracttype en de verblijfsgarantie van het gebouw waarover de investeringswerken worden uitgevoerd. Het subsidiepercentage voor goedgekeurde investeringswerken bedraagt 50%, waarbij in specifieke situaties een uitzondering wordt gemaakt met subsidiepercentages van 75 of 100%. 

Voorwaarden en extra info over deze subsidie is terug te vinden in het subsidiereglement.

Deze subsidie aanvragen?

Vul het digitale aanvraagformulier hier in.

Kom je hiervoor liever langs? Plan een bezoek in via jeugddienst@turnhout.be en we bekijken het samen.