(Inter)gemeentelijke adviesraad onroerend erfgoed

Omschrijving

Turnhout is door Vlaanderen erkend als onroerenderfgoedgemeente. In het kader van deze erkenning werd begin 2017 een intergemeentelijke adviesraad opgericht voor de opvolging van het beleidsdomein onroerend erfgoed. De raad zal als officieel adviesorgaan fungeren voor het (inter)gemeentelijke onroerend erfgoedbeleid.

Doel en samenstelling

www.erfgoednoorderkempen.be