Inschrijving vreemdeling met D-visum

 

Niet Europese vreemdelingen die reeds op de Belgische ambassade in hun land van herkomst een aanvraag om inschrijving in België hebben ingediend en die werd goedgekeurd, krijgen een visum type D in hun paspoort. Een D visum kan worden toegekend omwille van gezinshereniging, werk of studies in België.

Procedure

Bezorg ons eerst via mail een kopie van alle pagina's uit je paspoort waar iets op vermeld staat (identiteitsgegevens, stempels, visa). Mail dit naar vreemdelingen@turnhout.be.

Wij bereiden je inschrijving voor op basis van die mail. Zodra wij je vraag behandeld hebben, laten we dit weten via mail en krijg je verdere instructies om een afspraak te maken en naar het stadskantoor te komen.

Bij je afspraak op het stadskantoor breng je mee:

Recente pasfoto (maximum 6 maanden oud) die voldoet aan de ICAO normen;

Alle andere documenten die werden voorgelegd bij de ambassade die van nut kunnen zijn voor inschrijving in België (geboorteakte, huwelijksakte, inschrijving onderwijsinstelling …)

Terug naar boven