Inschrijving vreemdeling met D-visum


Niet-Europese vreemdelingen die reeds op de Belgische ambassade in hun land van herkomst een aanvraag om inschrijving in België hebben ingediend en die werd goedgekeurd, krijgen een visum type D in hun paspoort. Een D visum kan worden toegekend omwille van gezinshereniging, werk of studies in België.

Procedure

Stuur een mail naar vreemdelingen@turnhout.be met een kopie van alle pagina’s uit je paspoort waar iets op vermeld staat (identiteitsgegevens, stempels, visa).

Wij bereiden je inschrijving voor op basis van deze mail. Zodra wij je aanvraag behandeld hebben, sturen wij jou een mail met de vraag om een afspraak te maken.

Tijdens de afspraak neem je het volgende mee:

  • Origineel paspoort
  • Recente pasfoto (max. 6 maanden oud) die voldoet aan de ICAO normen
  • Andere documenten die werden voorgelegd bij de ambassade die van nut kunnen zijn voor jouw inschrijving in België (geboorteakte, huwelijksakte, inschrijving onderwijsinstelling,…)

Terug naar boven