Inschrijven op school

Je kind inschrijven in het kleuter of lager onderwijs

Wil jij jouw kind inschrijven op een kleuter- of lagere school in Oud-Turnhout, Turnhout of Vosselaar? Dat loopt voortaan anders. Daardoor moeten ouders niet in een wachtrij aan de schoolpoort staan. Er is voor elk kind een plaatsje in een school van de gemeente waarvoor jij kiest. 

Wie moet zich aanmelden? 

Kinderen geboren in 2018

Is jouw kind geboren in 2018? Dan moet je hem of haar aanmelden door jouw schoolkeuze door te geven, ook wanneer het volgend schooljaar nog niet zal starten.

Andere kinderen
 • Gaat jouw kind nu al ergens naar school en wil jij veranderen vanaf 1 september 2020 of later in het schooljaar? Dan moet jij jouw kind eerst aanmelden.
 • Is jouw kind geboren vóór 2018 en ging het nog niet naar school? Dan moet jij jouw kind eerst aanmelden.
 • Gaat jouw kind naar het buitengewoon onderwijs? Daar gelden andere regels. Lees er meer over op www.onderwijs.vlaanderen.be.

Aanmelding - en inschrijvingsperiodes 

3 t/m 21 februari 2020 - Voorrang voor broers en zussen en kinderen van personeel. 

Broers en zussen kunnen rechtstreeks in de school van broer of zus inschrijven. Kinderen van schoolpersoneel kunnen ook inschrijven met voorrang in de school van hun ouder.
 

2 t/m 31 maart 2020 - Aanmelden 

Je kunt jouw kind enkel in deze periode aanmelden, maar op welk moment jij dit precies doet, speelt geen rol. Aanmelden kan via www.kiesjouwschool.be. Als dit niet lukt, kan je hulp vinden op een helpdesk of in de school van jouw voorkeur.

 • Stap 1 ga naar www.kiesjouwschool.be
 • Stap 2 kies één of meerdere scholen voor je kind  (hoe meer scholen, hoe meer kans)
 • Stap 3 geef de scholen in volgorde van je voorkeur door,  je eerste keuze geef je dus eerst door
 • Stap 4 meld je kind aan

4 t/m 26 mei 2020 - Inschrijven voor aangemelde kinderen

De aanmeldingsperiode voor het schooljaar 2020-2021 is afgesloten. De resultaten zijn verwerkt. De brieven met (eventuele) toewijzing werden verzonden in de week van 20 april 2020. 

De inschrijvingsperiode loopt van 4 mei 2020 t.e.m. 26 mei 2020.

Fysieke inschrijvingen zijn heden niet mogelijk. De scholen starten daarom vanaf maandag 4 mei met inschrijvingen vanop afstand. Hoe gaat dit in zijn werk?

 • Stap 1: Je neemt contact op met de school waarvoor je een ticket hebt gekregen. De scholen gaan dan via mail/telefoon/post laten weten welke gegevens je nog moet insturen vooraleer er kan worden overgegaan tot de feitelijke inschrijving.
 • Stap 2: Na ontvangst en controle door de school, stuurt de school de leerlingenfiche en eventueel het schoolreglement/pedagogisch project ter ondertekening. Je ondertekent dit/deze document(en) en bezorgt dit aan de school zoals gevraagd (per mail, via post, foto ...). Je kind is nu ingeschreven.
 • Stap 3: In de eerste week, wanneer de scholen weer open zijn, bezorg je de originele documenten aan de school.


Vanaf 29 mei 2020 - Vrije inschrijvingen 

Meldde je jouw kind niet aan of kon je het niet inschrijven in de school waarvoor je het aanmeldde? De vrije inschrijfperiode start op vrijdag 29 mei. Hou er wel rekening mee dat er dan al heel wat kinderen ingeschreven zijn. 

 • Controleer vanaf 27 mei de beschikbare plaatsen op www.kiesjouwschool.be
 • Bel of mail de school van jouw keuze vanaf 29 mei. Neem zo snel mogelijk contact op want er wordt chronologisch gewerkt. Pas na bevestiging van de school heb je de plaats.
 • De school zal via mail/telefoon/post laten weten welke gegevens je moet insturen vooraleer er kan overgegaan worden tot de feitelijke inschrijving.
 • Na ontvangst en controle door de school van deze gegevens, stuurt de school de leerlingenfiche en eventueel het schoolreglement/pedagogisch project ter ondertekening op. Je ondertekent dit/deze document(en) en bezorgt dit aan de school zoals ze het vraagt (per mail, via post, foto ...). Je kind is nu ingeschreven.

Wanneer er geen plaats meer is op de school, krijg je van de school een document van niet gerealiseerde inschrijving, waarop je plaats op de wachtrij vermeld staat. Als er een plaats vrijkomt, zal de school je verwittigen. De wachtrij blijft gelden voor het geboortejaar 2018 tot 30 juni 2021 en voor al de andere jaren tot de vijfde schooldag van oktober.


Je kind inschrijven in het secundair onderwijs

Voor wie wil inschrijven in het 1e jaar secundair onderwijs

Vanaf 1 april 2020 kan je digitaal inschrijven bij de school. De scholen zijn immers nog gesloten vanwege corona-maatregelen. Kijk op de website van de school hoe je digitaal kan inschrijven.

 

Voor wie wil inschrijven in een 2e of hoger jaar secundair onderwijs

Er worden geen inschrijvingen aanvaard tot 17 mei. Zowel fysiek als via de digitale weg is inschrijven tot die datum niet mogelijk.

Vanaf 18 mei kunnen de inschrijvingen voor de hogere leerjaren secundair onderwijs en voor de leertijd enkel vanop afstand (bijvoorbeeld digitaal) worden georganiseerd. Dit om wacht- en kampeerrijen te vermijden. Fysieke inschrijvingen zijn opgeschort tot en met 31 augustus 2020.

Heb je meer informatie nodig? Stel je vraag via mail aan info@kiesjouwschool.be of bel naar een medewerker. Wij zijn elke werkdag bereikbaar tussen 9 en 12 uur.  

 • Oud-Turnhout gemeentehuis – 014 46 22 11
 • Turnhout Stadskantoor en Digidak – 0474 94 58 29
 • Vosselaar gemeentehuis – 014 60 08 53
 • LOP-deskundige – 02 553 05 15 

  

Een school kiezen?

 

Andere regeling voor het buitengewoon onderwijs in Turnhout

Gaat jouw kind naar het buitengewoon onderwijs? Daar gelden andere regels. Lees er meer over op www.onderwijs.vlaanderen.be. Voor informatie kan je contact opnemen met Vrij Instituut voor Buitengewoon Onderwijs (VIBO).

 
Je kind inschrijven voor het secundair onderwijs bij VIBO?

Naar aanleiding van de corona-maatregelen zal de school voor het schooljaar 2020-2021 werken met een aanmeldingsprocedure, voorafgaand aan effectieve inschrijvingen. Hieronder staan de belangrijkste datums uit de procedure. Ga naar de website van de school voor alle informatie.

 • Van 4 mei tot en met 17 mei kan je het aanmeldingsformulier invullen. Dit formulier is te vinden via de website van de school.
 • Ten laatste op 24 mei krijgt iedereen die zich aanmeldt een persoonlijke mail. In deze mail staat of je gunstig gerangschikt bent of niet.
 • Als je gunstig gerangschikt wordt, kan je je inschrijven. Hoe die inschrijving precies verloopt, wordt in de mail beschreven. Dat is afhankelijk van de corona-maatregelen.
 • Je moet je inschrijven tussen 25 mei en 15 juni.

 

Je hebt recht op de voorrangsregeling als een broer/ zus al op de school zit of als de moeder/ vader op de school werkt. In dit geval moet je je niet officieel aanmelden, maar mag je rechtstreeks inschrijven via het inschrijfformulier dat je vindt op de website van de school.

Heb je jezelf niet aangemeld? Vanaf 22 juni kan iedereen zich gewoon inschrijven in de klassen waar daar nog plaats voor is. 

 

Vragen?

Heb je vragen over het aanmelden?

Stel je vraag via info@kiesjouwschool.be of telefonisch elke werkdag tussen 9 en 12 uur bij: 

 • Oud-Turnhout gemeentehuis – 014 46 22 11
 • Turnhout Stadskantoor en Digidak – 0474 94 58 29
 • Vosselaar gemeentehuis – 014 60 08 53
 • LOP-deskundige – 02 553 05 15 

Maandag 28 januari om 20 uur is er een infoavond op Thomas More Turnhout. 

Maandag 2 en 16 maart van 16.00 - 19.30 uur kan je hulp vragen bij aanmelden in Stadskantoor Blairon.

Heb je vragen over schoolkeuze? 

Je kan steeds terecht bij de school waar je gaat inschrijven, het Vrij CLB, CLB GO! en het LOP.

 • Vrij CLB - 014 41 64 39
 • CLB GO! - 014 41 33 30
 • Lokaal Overleg Platform (LOP) - 02 553 05 15 
 • Ook op de website www.lop.be > LOP Turnhout > Basis/Secundair > INFO VOOR OUDERS vindt u meer informatie.