Inschrijven op school

Je kind inschrijven in het kleuter- of lager onderwijs

Wil jij jouw kind inschrijven op een kleuter- of lagere school in Oud-Turnhout, Turnhout of Vosselaar? Dat loopt via een centraal aanmeldingsysteem. Daardoor moeten ouders niet in een wachtrij aan de schoolpoort staan. Er is voor elk kind een plaatsje in een school van de gemeente waarvoor jij kiest. 

Wie moet zich aanmelden?

Kinderen geboren in 2022

Is jouw kind geboren in 2022? Dan moet je hem of haar aanmelden door jouw schoolkeuze door te geven, ook wanneer het volgend schooljaar nog niet zal starten.

Op 16 januari 2024 organiseren we een digitale infoavond. Hiervoor kan je inschrijven via de website www.kiesjouwschool.be.

 Andere kinderen

 • Gaat jouw kind nu al ergens naar school en wil jij veranderen vanaf 1 september 2024 of later in het schooljaar? Dan moet jij jouw kind eerst aanmelden.
 • Is jouw kind geboren vóór 2022 en ging het nog niet naar school? Dan moet jij jouw kind eerst aanmelden.
 • Gaat jouw kind naar het buitengewoon onderwijs? Daar gelden andere regels. Lees er meer over op www.onderwijs.vlaanderen.be.

Aanmelding- en inschrijvingsperiodes

15 januari t/m 2 februari 2024 - Voorrang voor broers en zussen en kinderen van personeel. 

Broers en zussen kunnen rechtstreeks in de school van broer of zus inschrijven. Kinderen van schoolpersoneel kunnen ook inschrijven met voorrang in de school van hun ouder.

 27 februari t/m 19 maart 2024 - Aanmelden 

De aanmeldingsperiode start op 27 februari om 8 uur en stopt op 19 maart om 18 uur. Je kunt jouw kind enkel in deze periode aanmelden, maar op welk moment jij dit precies doet, speelt geen rol. Aanmelden kan via www.kiesjouwschool.be. Als dit niet lukt, kun je hulp vinden op een helpdesk of in de school van jouw voorkeur.

 • Stap 1: ga naar www.kiesjouwschool.be;
 • Stap 2: kies een of meerdere scholen voor je kind (hoe meer scholen, hoe meer kans);
 • Stap 3: geef de scholen in volgorde van je voorkeur door,  je eerste keuze geef je dus eerst door;
 • Stap 4: meld je kind aan.

22 april t/m 13 mei 2024 - Inschrijven voor aangemelde kinderen

AIs je kind aangemeld, dan krijg je bericht vóór 19 april in welke school je jouw kind kunt inschrijven. Ga tussen 22 april en 13 mei naar die school en schrijf je kind in. Ben je te laat? Dan kun je jouw kind inschrijven vanaf de vrije inschrijvingen vanaf 23 mei 2023, als er nog plaatsen zijn.

Vanaf 23 mei 2024 - Vrije inschrijvingen 

Meldde je jouw kind niet aan of kon je het niet inschrijven in de school waarvoor je het aanmeldde? Dan kun je jouw kind vanaf 23 mei 2024 rechtstreeks op een school inschrijven. Hou er wel rekening mee dat er dan al heel wat kinderen ingeschreven zijn. Ga daarom zo snel mogelijk naar de school. Wanneer je jouw kind inschrijft, is nu wel belangrijk.

Opgepast: buitenschoolse opvang

Heb je je kind aangemeld voor een kleuter- of lagere school, maar heeft je kind ook buitenschoolse opvang nodig? Bijvoorbeeld voor en na school, op woensdagnamiddag of tijdens de schoolvakanties? Neem dan ook tijdig contact op met de kinderopvang in jouw gemeente. 

Je kind inschrijven in het secundair onderwijs

Belangrijke datum

 • Vanaf 14 mei: Start van de vrije inschrijvingen voor alle leerlingen.

Uitzonderingen

Voor de kinderen die van het BaO de overstap maken naar het SO en in Turnhout naar een school willen gaan die 1B aanbiedt, wordt er aangemeld (*). 


Meer info vind je op de website van deze scholen. De aanmeldingen gebeuren allemaal digitaal. Let op: de aanmeldingen gebeuren tussen 25 maart (vanaf 08.00 uur) en 19 april (tot 18.00 uur). Als je je aangemeld hebt, krijg je een ticket voor 13 mei. Inschrijven met ticket kan tussen 14 mei en 10 juni. 


Kinderen die van school wensen te veranderen in het SO – die reeds op een school zitten in het SO - nemen contact op met de school van voorkeur om deze verandering te kunnen regelen. Inschrijvingen kunnen vanaf de eerste lesdag na de paasvakantie (15 april). Deze inschrijvingen verlopen chronologisch.
 
(*) Aanmelden is een procedure die vooraf gaat aan het inschrijven voor het leerjaar 1B van de betrokken scholen. Meer info wordt verstrekt op alle website van de betrokken scholen, maar men kan hiervoor ook altijd telefonisch contact met deze scholen opnemen. Men zal je graag bijstaan bij de aanmelding. Met meer vragen kan je ook altijd terecht bij de LOP-deskundige: wouter.neels@ond.vlaanderen.be.

Andere regeling voor het buitengewoon onderwijs in Turnhout

Gaat jouw kind naar het buitengewoon onderwijs? Daar gelden andere regels. Lees er meer over op www.onderwijs.vlaanderen.be. Voor informatie kun je contact opnemen met VIBO de Ring.

Vragen?

Heb je vragen over het aanmelden?

Stel je vraag via info@kiesjouwschool.be of telefonisch elke werkdag tussen 9 en 12 uur bij: 

 • LOP-deskundige – 02 553 05 15

Je kunt ook steeds terecht bij de school waar je wil inschrijven.

Heb je vragen over schoolkeuze? 

Je kunt steeds terecht bij de school waar je gaat inschrijven, het Vrij CLB, CLB GO! en het LOP.

 • Vrij CLB - 014 41 64 39
 • CLB GO! - 014 41 33 30
 • Lokaal Overleg Platform (LOP) - 02 553 05 15
 • Ook op de website www.lop.be > LOP Turnhout > Basis/Secundair > INFO VOOR OUDERS vindt u meer informatie.