Inschrijven op school

Je kind inschrijven in de school van je keuze?

Vanaf maart 2019 kan je je kind inschrijven voor het schooljaar 2019-2020. Hiervoor gelden een aantal inschrijvingsregels en voorrangsperiodes. Hou hier dus rekening mee en schrijf je kind op tijd in!

Voor ieder kind is er een plaats!

Voor alle kleuter-, lagere en secundaire scholen met een 1ste jaar in Turnhout gelden dezelfde inschrijvingsperiodes.  

Inschrijven tijdens de schooluren (of na afspraak) in de drie inschrijvingsperiodes

11 t/m 27 maart 2019
Broers en zussen krijgen voorrang in de school waar al een kind van je gezin schoolloopt. 
Ook kinderen van personeel van de school hebben voorrang in die school.

1 t/m 29 april 2019

Om een betere verdeling te krijgen van leerlingen met een verschillende achtergrond houden scholen plaatsen vrij voor kinderen die wel of juist niet aan bepaalde kenmerken voldoen.

Vanaf 3 mei 2019
Je kan je kind inschrijven in om het even welke school in Turnhout. Je kind heeft echter geen voorrang.

Andere regeling voor het buitengewoon onderwijs in Turnhout!

Voor informatie neem je contact op met VIBO de Ring:

Vragen?

Je kan steeds terecht bij de school waar je gaat inschrijven, het Vrij CLB, CLB GO! en het LOP.

  • Vrij CLB - 014 41 64 39
  • CLB GO! - 014 41 33 30
  • Lokaal Overleg Platform (LOP) - 02 553 05 15

Ook op de website www.lop.be > LOP Turnhout > Basis/Secundair > INFO VOOR OUDERS vindt u meer informatie.

De flyer 'Inschrijven op school' kan je hier raadplegen.