Vergunning voor het inbuizen van baangracht

Online aanvragen

Als je een gracht langs de baan gaat inbuizen om een toegang te maken naar jouw eigendom, heb je eerst een vergunning nodig.

Voorwaarden

De inbuizing moet aangelegd zijn in overeenstemming met bepalingen van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende inbuizingen.

Terug naar boven

Procedure

 • Bezorg een schriftelijke aanvraag voor de inbuizing aan het Loket Wegen.
  We hebben nodig:
  • je volledige naam
  • adres
  • telefoonnummer en/of gsm-nummer
  • e-mailadres
  • als nodig: bedrijfsgegevens
  • de plaats van de werken: adres of kadasternummer
  • de gevraagde breedte van de inbuizing
  • plan of schets van de plaats van de werken

  Je mag ook naar het loket komen om de vergunning aan te vragen of de aanvraag online doen.

 • Als het perceel langs een gewestweg ligt, vraagt de gemeente advies aan het agentschap Wegen en Verkeer.

 • Je aanvraag wordt dan getoetst aan de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening. Als de aanvraag hieraan voldoet wordt ze gunstig geadviseerd aan het college van burgemeester en schepenen.

 • Je aanvraag wordt behandeld door het college van burgemeester en schepenen.

 • Na goedkeuring ontvang je een vergunning voor het plaatsen en onderhouden van de inbuizing.    

Het afhandelen van de aanvraag duurt ongeveer één maand.

Terug naar boven

Meebrengen

Als je komt voor informatie aan de balie, breng dan enkele foto's, plannetjes en/of schetsen mee zodat we een basis hebben om over te praten.

Terug naar boven

Bedrag

Regelgeving

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende rioolaansluitingen en inbuizingen van baangrachten: gemeenteraadsbeslissing in zitting van 29 november 2021.

Terug naar boven

Online aanvragen