Aanvraag van huwelijksakte

Wat is een huwelijksakte?

In een huwelijksakte vind je de gegevens van een huwelijk: datum, plaats,  identiteitsgegevens van de echtgenoten en hun ouders, getuigen ...

Wie kan een uittreksel aanvragen?

Je kunt dit document alleen aanvragen als het huwelijk in Turnhout heeft plaatsgevonden.

Een uittreksel kan worden opgevraagd door

    • de betrokkenen zelf;
    • hun grootouders, ouders, kinderen of kleinkinderen;
    • een bijzondere gemachtigde (advocaat, deurwaarder, notaris, privé-instelling ...).

Welke regelgeving is van toepassing?

De openbaarheid van de registers van de burgerlijke stand wordt uitsluitend geregeld door artikel 45 van het Burgerlijk Wetboek en door artikel 3 van de archiefwet van 24 juni 1955.

 

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging
Maak een keuze *

Gegevens van de aanvrager

Ik ben de advocaat of notaris van de persoon die op de akte vermeld staat. *
Ik meen recht te hebben op deze akte *

Gegevens van de persoon vermeld op het attest

Extra aanvraag

Vul hieronder de gegevens in van de bijkomende persoon.

Vul hieronder de gegevens in van de bijkomende personen.

1.

2.

3.

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Wet van 8 december 1992).

De aanvraag

Buitenland