Huisnummer

Als je een huis gaat bouwen, heb je een huisnummer nodig.
Als je een appartement opsplitst in meerdere wooneenheden, moet ook de busnummering aangepast.
De gemeente kent deze huisnummers toe.
Neem contact op met Ruimtelijke Ordening bij vragen of twijfel over jouw huisnummer.

Bedrag

Regelgeving