Hinderpremie bij openbare werken

De hinderpremie is een financiële tegemoetkoming voor ondernemers die geconfronteerd worden met ernstige hinder door werken voor de deur van de zaak.

De hinderpremie vraag je aan bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen.