Handleiding voor de bouw van assistentiewoningen

De gemeentebesturen en OCMW's van Turnhout, Vosselaar, Beerse en Oud-Turnout hebben samen een visie en kader uitgewerkt voor de uitbouw van een kwaliteitsvol woon- en zorgaanbod voor de (toekomstige) senioren van het hele regionaal stedelijk gebied. 
 
In het kader van zo lang mogelijk zelfstandig wonen en een blijvende integratie in de samenleving, is een goede ruimtelijke inplanting van welzijns- en zorgvoorzieningen van cruciaal belang. Dit uitgangspunt leidde tot de studie 'Ruimte voor ouderen' en de ontwikkeling van een handleiding voor de inplanting van woon(zorg)voorzieningen voor senioren in de stadsregio Turnhout

Deze handleiding bevat vragen en criteria die het mogelijk maken om een duidelijk gemotiveerd dossier samen te stellen en/of te beoordelen. Aan de hand daarvan kan je voor een gepland woonproject verduidelijken wat je visie is, wie de betrokken partijen en de beoogde doelgroep zijn en hoe het geplande woonproject zich verhoudt ten aanzien van de gemaakte analyses binnen de studie 'Ruimte voor ouderen' en het woonzorgdecreet.