Handhavingsprioriteiten

Bij de opvolging van dossiers wordt rekening gehouden met de handhavingsprioriteiten zoals die zijn vastgesteld door de gemeenteraad.

Dossiers die betrekking hebben op onderstaande schendingen worden prioritair behandeld:

  • Schendingen m.b.t. het wijzigen van het aantal woongelegenheden;
  • Schendingen m.b.t. functiewijzigingen;
  • Schendingen die een verstoring van de waterhuishouding tot gevolg hebben;
  • Schendingen m.b.t. het kappen en snoeien van bomen;
  • Schendingen m.b.t. het wijzigen van het reliëf van gronden;
  • Schendingen tegen opgenomen voorwaarden in (omgevings)vergunningen;
  • Schendingen die het straatbeeld negatief beïnvloeden;
  • Flagrante schendingen;
  • Schendingen m.b.t. zonevreemde constructies;
  • Gecombineerde schendingen (ruimtelijke ordening en milieu).

Dossiers die betrekking hebben op een handhavingsprioriteit hebben een bijzonder statuut waardoor het parket altijd gevolg gaat geven aan het dossier. Hetzij door de zaak voor de rechter te brengen, hetzij door het dossier voor beboeting over te maken aan de gewestelijke beboetingsentiteit.

Daarnaast zal Stad Turnhout in deze dossiers ook steeds het herstel nastreven.

Ook het Vlaams Gewest heeft handhavingsprioriteiten. 

Het begaan van een bouwovertreding kan ernstige gevolgen hebben. We raden je dan ook aan om bouwovertredingen te voorkomen.